Kariškiai Smalininkų mokyklai įteikė Oro pajėgų vėliavą

Kariškiai Smalininkų mokyklai įteikė Oro pajėgų vėliavą (1)

2021-09-06

Rugsėjo 1-oji buvo istorinė diena Smalininkams ir Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinei mokyklai, kur svečiavosi Lietuvos kariuomenės, NATO pajėgų, LR Seimo, Jurbarko rajono tarybos bei savivaldybės atstovai, mokyklai siekiant karinių oro kadetų mokyklos statuso. Mokyklai KOP vadas pulkininkas Dainius Guzas iškilmingai įteikė KOP vėliavą kaip pasitikėjimo, bendradarbiavimo ir viltingos ateities ženklą. Ją pašventino KOP vyresnysis karo kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas.

Šventėje, išreikšdami palaikymą, dalyvavo visų KOP vienetų vadai ir juos lydintys kariškiai: KOP ginkluotės ir technikos remonto depo vadas pulkininkas leitenantas Andrius Stuknys; KOP vadovybės štabo A3 operacijų skyriaus viršininkas pulkininkas leitenantas Eligijus Rukšnaitis, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vadas pulkininkas Raimundas Simuntis, aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis, oro gynybos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Andrius Konovalovas, karinių oro pajėgų vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Alvydas Tamošiūnas, aviacijos bazės vyriausias puskarininkis viršilas Raimundas Jankauskas. Taip pat palaikyti šią idėją atvyko kaimynystėje įsikūrusio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojo pėstininkų bataliono vadas pulkininkas leitenantas Arūnas Vaškevičius, JAV gynybos atašė Lietuvoje pulkininkė leitenantė Stephanie L. BAUGH ir majoras Mike Young, Portugalijos oro pajėgų, vykdančių NATO oro policijos misiją Lietuvoje, atstovai kapitonas António Alves, leitenantė Diana Silva, taip pat LR Seimo nariai prof. Valdas Rakutis ir Ričardas Juška, jaunųjų šaulių vadas Tadas Venskūnas, Lietuvos sklandymo sporto federacijos viceprezidentas Vladas Motūza. Jurbarko rajonui atstovavo Jurbarko meras Skirmantas Mockevičius, rajono tarybos nariai Daivaras Rybakovas, Inga Molevaitė, Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos direktorius Artūras Matukaitis ir visa mokyklos bendruomenė, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus, klebonas Kęstutis Pajaujis, Smalininkų seniūnas Ramūnas Alminas.

Svečiai dalyvavo tradicinėje Rugsėjo 1-osios dienos atidarymo ceremonijoje prie Smalininkų paminklo varpui, paskui miestelio gatvėmis keliavo į mokyklas. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos oficialioje šventės dalyje buvo įteikta KOP vėliava, sveikinami moksleiviai ir jų tėveliai, buvo dar kartą pristatyta mokyklos ateities koncepcija. Kariškiai, Jurbarko meras, tarybos nariai, Seimo nariai, mokyklos, kultūros centro vadovai pasižadėjo dirbti ir siekti užsibrėžto tikslo.

Vėliau Smalininkų miestelio kultūros centre vyko diskusija, kurioje  nutarta sukurti darbo grupę ir bendrai dirbti, kad Smalinkuose būtų įkurta oro kadetų mokykla.

Jau nuo šių mokslo metų mokykla pradeda ruoštis kitokiam mokymo sezonui, kurio metu laukia daug naujų ir įdomių dalykų.

Nuo rugsėjo 13 d. ne tik šios mokyklos, bet ir viso rajono moksleiviai Smalininkų TVM stadione galės išbandyti valdyti sklandytuvą.

Nuo rugsėjo 1 d. mokykloje bus sudarytos sąlygos vaikams vykdyti atsinaujinusią ir šiek tiek kitokią popamokinę veiklą. Vesti pamokų atvyks kariškiai.

Geriausių ir motyvuočiausių moksleivių laukia įdomios kelionės į KOP vienetus ir netradicinės pamokos pas kariškius ir kartu su jais.

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir

 Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro informacija« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook