Psichiatras Stasys Makūnas supainiojo viešus ir privačius inte...

Psichiatras Stasys Makūnas supainiojo viešus ir privačius interesus (5)

2017-07-05

S.Makūnas ne tik nevengė interesų konflikto, bet savo veiksmais dar ir sukūrė prielaidą tokiam konfliktui kilti bei pasinaudojo gautomis vadovaujamomis pareigomis asmeninei naudai gauti. 

Liepos 5 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) padėjo tašką Jurbarko r. psichikos sveikatos centro padidintų atlyginimų istorijoje. Nors įstaigai laikinai vadovauti paskirtas psichiatras Stasys Makūnas šį darbą tedirbo vos pora savaičių ir gal jau užmiršo direktoriavimo skonį, o pats centras nuo liepos 1 d. reorganizuotas, priimtus sprendimus pasivijo etikos sargų išvados. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko r. psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigas pernai nuo lapkričio 4 iki 20 d. laikinai ėjęs gydytojas psichiatras S. Makūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimą vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Dėmesio centre gydymo įstaiga atsidūrė 2016-ųjų rudenį. Staiga mirus jos ilgamečiam vadovui, savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus potvarkiu nuo lapkričio 4 d. direktoriaus funkcijos laikinai buvo patikėtos centre dirbančiam gydytojui S. Makūnui, nustatant už šį darbą 30 proc. jo pareiginės algos dydžio priemoką.

S. Makūnui pasyvumo neprikiši – penktadienį pradėjęs direktoriauti, jau pirmadienį, lapkričio 7 d., jis išleido finansiškai sau naudingą įsakymą. Pakeitęs savo darbo sutarties sąlygas, laikinasis direktorius nustatė didesnį darbo krūvį ir tuo pačiu – didesnį atlyginimą.

VTEK vertinimu, S. Makūnas nevengė interesų konflikto, bet savo veiksmais sukūrė prielaidą tokiam konfliktui kilti ir pasinaudojo naujomis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK teigia, kad nesvarbu, jog didesnis atlyginimas nebuvo išmokėtas, o įsakymą panaikino. Reikšminga tai, kad S. Makūnas dalyvavo jam interesų konfliktą kėlusioje procedūroje.

Įžvelgė daugiau nuodėmių

Paaiškėjus, kad laikinai vadovauti įstaigai paskirtas gydytojas veiklą pradėjo galimai pažeisdamas sudarytą darbo sutartį, kriminalą įžvelgė ne tik savivaldybės, kuri yra centro steigėja, vadovai, bet nemaža dalis rajono tarybos narių. Laikinojo vadovo įgaliojimai S. Makūnui skubiai buvo panaikinti ir jau nuo lapkričio 21 d. direktoriaus pareigos patikėtos medicinos psichologei Daliai Šlekienei, o į Jurbarko r. psichikos sveikatos centrą pasiųstas savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys.

Audito ataskaitoje savivaldybės kontrolierius atkreipė dėmesį, kad darbo užmokesčio arimuose ir anksčiau būta daug kreivų vagų. Kontrolierius įstaigoje nerado darbo apmokėjimo tvarkos, juolab suderintos su gydymo įstaigų stebėtojų taryba. Darbo užmokesčio dydį nustatydavo tik direktorius, o keičiantis darbo krūviui ar užmokesčiui niekas įsakymuose nenurodydavo priežasčių ar motyvų. Visi įstaigai nuolat ar laikinai vadovavę direktoriai medikai, dirbę ne tik administracinį, bet ir darbą pagal specialybę, todėl, kontrolieriaus teigimu, susidaro paradoksali situacija, kai direktorius pats sau nusistato darbo krūvį ir atlyginimą.

Laikinai direktoriavęs S. Makūnas sau taip pat pasiskyrė gydytojo psichiatro algą, kuri gerokai viršijo patvirtintą maksimalų darbo užmokesčio koeficientą. Nuo priklausančio 38,8 dydžio atlyginimo koeficientas šoktelėjo iki 50. Pasididinus gydytojo algą, svaresnė būtų buvusi ir mero potvarkiu nustatyta 30 proc. pareiginės algos dydžio priemoka už direktoriaus pareigas. Savivaldybės kontrolierius mano, kad tokį įsakymą pasirašęs S. Makūnas šiurkščiai pažeidė patvirtintą darbo užmokesčio nustatymo tvarką.

Savivaldybės kontrolieriui užkliuvo ir įstaigos darbo laikas. Nuo 2016 m. lapkričio 4 d. Psichikos sveikatos centre dirbo tik vienas gydytojas psichiatras S. Makūnas. Nors darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose žymima, kad gydytojas per dieną turėtų dirbti 9,3 val., nustatyta, kad faktiškai darbo diena trunka nuo 8 iki 14 val. Savivaldybės kontrolieriaus teigimu, S. Makūnas jokiu būdu nedirbo viso 1,25 etato skirto darbo laiko.

„Darytina išvada, kad 1,25 etato skirtas laikas išnaudojamas iš dalies, o siekiant tai pateisinti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose buvo nurodomas neteisingas darbo laikas. Tokiu būdu psichikos centras nepagrįstai naudoja lėšas, gautas iš ligonių kasų“, – rašoma audito ataskaitoje. Faktą, kad pacientai registruojami ir priimami tik iki 14 val., patvirtina ir pacientų registracijos žurnalas. S. Jakščio tvirtinimu, iš pacientų atimama teisė sulaukti pagalbos visą darbo dieną, užuot plėtus galimybę suteikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų. „Dirbant ne visą darbo dieną gauna ne visai kuklius atlyginimus, o pacientams atimama galimybė kreiptis ir gauti konsultacijas visą darbo dieną, tai nesuderinama su jų turima teise“, – teigiama ataskaitoje. Taip buvo dirbama ne tik įstaigos vairą trumpam perėmus S. Makūnui, bet per visą audituotą laikotarpį – ir 2016 m., ir 2015-aisiais.

Savivaldybės kontrolierius S. Makūno iniciatyvą nusistatyti sau nepagrįsto dydžio atlyginimą traktavo kaip piktnaudžiavimą tarnyba ir priminė, kad neteisingai pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai užtraukia administracinę atsakomybę.

Svarstė Kontrolės komitetas

Vasario mėnesį Psichikos sveikatos centro 2015-2016 m. finansinio ir veiklos audito ataskaitą svarstė savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas. Posėdyje dalyvavo ir S. Makūnas, dar pernai lapkritį, bet jau netekęs laikino direktoriaus pareigų, papildęs rajono tarybos gretas. Liberalų sąjūdžio frakcijoje jis pakeitė Seimo rinkimus laimėjusį Ričardą Jušką.

Diskusijos buvo karštos, tačiau Kontrolės komitetas įsiklausė į audito išvadas ir kontrolieriaus rekomendacijas. Savivaldybės administracijai ir įstaigos steigėjui – rajono tarybai turėjo paaiškėti, kad Psichikos sveikatos centrui jau gerokai anksčiau pristigo reikiamo dėmesio.

Rajono meras S. Mockevičius priminė, kad sprendimą kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją priėmė Kontrolės komitetas. Pasak mero, VTEK nustatytą pažeidimą S. Makūnas padarė dar nebūdamas rajono tarybos nariu, jis nėra ir valstybės tarnautojas, todėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas šiuo atveju turėtų būti priimamas kaip moralinė atsakomybė.

Moralė – slidus reikalas, ir tik tuo atveju, jei S. Makūnas pretenduotų į valstybės tarnybą, jis galbūt pajustų VTEK sprendimo kirtį, nes būtų vertinamas kaip netekęs nepriekaištingos reputacijos.

Iš savo varpinės

Nors laikinai vadovauti Jurbarko r. psichikos sveikatos centrui S. Makūnui buvo patikėta vos dvi savaites, gydytoju psichiatru šioje įstaigoje jis dirba ne vienus metus ir todėl gali vertinti darbo tvarką ir įsisenėjusias problemas. S. Makūnas ne kartą yra pabrėžęs, kad tokios apleistos įstaigos nė su žiburiu nerastum. Gydytoją žeidžia, kad visu garsu trimituojama apie įsakymą, kuriuo jis pats sau pasididino atlyginimą, tačiau nutylima, kad darbo užmokestis buvo padidintas ir kitiems darbuotojams. S. Makūno nuomone, pirmiausia reikėtų aiškintis, kodėl atlyginimai nebuvo padidinti net tada, kai nuo 2016 m. liepos 1 d. buvo rastas būdas pakelti algas medikams, ligonių kasoms peržiūrėjus paslaugų įkainius.

Pasak S. Makūno, niekam, kad jis perėmė įstaigos vairą, neužkliuvo pacientų registracija. Galbūt galimybė užsiregistruoti telefonu ar talonėlis su konkrečiu priėmimo pas gydytoją laiku atrodys smulkmena, bet pacientams tai labai svarbu.

S. Makūnas teigia, kad tuomet, kai laikinai buvo paskirtas vadovauti centrui, tapo ne tik direktoriumi, bet ir liko vieninteliu psichiatru. Netikėtai mirus kolegai, anksčiau vienu etatu dirbusio S. Makūno krūvis realiai padidėjo ne 0,25 etato, o dvigubai, nes pacientai niekur nedingo.

Gydytojas įžvelgia ir daugiau neteisybės. Rasti antro gydytojo psichiatro nepavyko bene pusmetį, o prikviesto pagelbėti kelias valandas per savaitę už 0,1 etato kolegos atlyginimas skaičiuojamas nuo kur kas solidesnio etato įkainio – net 3600 eurų.

S. Makūnas nesutinka ir su savivaldybės kontrolieriaus S. Jakščio vertinimu, esą centre jie gauna „ne visai kuklius“ atlyginimus. Paklaustas, koks gi tas atlyginimas iš tiesų, S. Makūnas buvo atviras – „popieriuje“ mėnesio alga siekia per 1700 eurų. Beje, be reorganizuojamo Psichikos sveikatos centro, S. Makūnas dar dirba UAB „Jurbarko šeimos klinika“, kur jam patikėtos direktoriaus pareigos.

Audito išvados ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paskelbtas sprendimas – ne pats maloniausias, tačiau panašu, kad S. Makūnas labiau nusivylęs dėl to, kad prabilęs apie vyravusią netvarką Psichikos sveikatos centre, jis nebuvo išgirstas. Nesulaukė palaikymo ir tada, kai, jo požiūriu, ėmėsi padėtį taisyti. Tiesa, pradėdamas nuo savo pilnesnės kišenės.

Jolita PILECKIENĖ« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook