Kalėdų šventės užstalėje paruoškime vietą ir Kristui

Kalėdų šventės užstalėje paruoškime vietą ir Kristui (0)

2021-12-24

Kapucinai br. Mykolas ir br. Tomas „Šviesos“ skaitytojams linki džiaugsmingų šventų Kalėdų ir kviečia šv. Mišiose išgyventi Jėzaus gimimo slėpinį. D. Karopčikienės nuotr.

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų! Kristaus gimimas tesuvienija, teatneša šviesą ir viltį! Taika ir meilė teįsiviešpatauja kiekvieno širdyje, namuose ir pasaulyje!

„Švenčiame Jėzaus Kristaus gimimą ir atėjimą į pasaulį – tai slėpinys, kuriuo tikime. Tikėti yra iššūkis, bet kas jį priima, kas nori susitikti su Dievu, tas turi dvasingesnį ir prasmingesnį gyvenimą“, – sako Paulių kapucinų vienuolyno gvardijonas br. Mykolas, linkėdamas visiems džiugių Kalėdų ir ragindamas švęsti kartu su Kristumi.

Nepamiršti svarbiausio

Paulių vienuolyno kapucinai br. Mykolas ir br. Tomas gruodžio 16 d. pradėjo Kūdikėlio Jėzaus noveną – maldų ir laukimo devyndienį.

Tokia yra Pranciškonų ordino tradicija, padedanti susikaupti Kalėdų paslapčiai. Gimties stebuklas yra slėpinys, vykstantis rimtyje ir tyloje.

Jėzus gimsta Betliejuje, kukliame tvartelyje, nakties tyloje. Ir namai, į kuriuos ateina kūdikis, nurimsta.

Visą straipsnį skaitykite laikraštyje arbe prenumeruokite elektroninę versiją« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook