Vienuolika tarybos narių susibūrė į opoziciją

Vienuolika tarybos narių susibūrė į opoziciją (5)

2019-10-15

Opozicijos lyderiui tenkančią atsakomybę prisiėmęs Liberalų sąjūdžio frakcijos taryboje vadovas Gvidas Byčius teigia, kad sieks, jog opozicijos idėjos ir siūlymai būtų išgirsti. L. Pilecko nuotr.

Spalio 11 d. neeiliniame savivaldybės tarybos posėdyje grupė tarybos narių oficialiai pasiskelbė opozicija. Merui įteiktą pareiškimą pasirašė vienuolika politikų.

Dirbs principingai

Rajono tarybos opoziciją įregistravo liberalai, „valstiečiai“ ir į frakciją „Dirbsime Jurbarko kraštui“ susibūrę dviejų visuomeninių rinkimų komitetų nariai. Prie jų prisijungė ir valdančiąją daugumą palikęs Gintaris Stoškus. Pareiškime teigiama, kad savivaldybės tarybos daugumai nepriklausantys tarybos nariai skelbiasi opozicija ir nedalyvauja sudarant savivaldybės vykdomąją instituciją, nedeleguoja savo kandidato į mero pavaduotojo pareigas ir pateikia savo veiklos kryptis.

Opozicija pasisako už skaidrią ir viešą savivaldybės ir jos institucijų bei įstaigų veiklą, kokybišką savivaldybės institucijų pagalbą gyventojams ir jų nuomonės išklausymą savivaldai svarbiais klausimais. Veiklos kryptys akcentuoja bendruomenių poreikius, demokratiją ir skaidrumą, investicijų skatinimą ir socialinės atskirties mažinimą, valdžios kontrolę.

Opozicijos lyderio atsakomybę prisiėmęs Liberalų sąjūdžio Jurbarko r. skyriaus pirmininkas Gvidas Byčius mano, kad sprendimas registruoti opoziciją turi savas priežastis. „Į opoziciją susibūrė tarybos nariai, kurie turi idėjų, bet yra negirdimi, neišklausomi. Manau, kad su opozicijos statusu gauname tam tikrą tribūną, o valdžia – pareigą įsiklausyti ne tik į valdančiąją daugumą. Esame aktyvūs, bet koalicija turi daugiau balsų, ir mūsų pasiūlymai, nors ir būtų naudingi rajonui, dienos šviesos nepasiekia“, – teigia G. Byčius. Į opoziciją susibūrus kelioms partijoms, jos nariai tikisi, kad savivaldybės vadovams taip bus priminta apie pareigą girdėti visus tarybos narius.

Frakcijos „Dirbsime Jurbarko kraštui“ vadovė Zita Sorokienė teigia, kad dėl dalyvavimo opozicijoje apsispręsta įvertinus valdančiosios daugumos nuveiktus darbus praėjusią kadenciją ir nedaug tepasikeitusios dabartinės koalicijos veiklą. „Po savivaldybių tarybų rinkimų antrai kadencijai meru išrinktas Skirmantas Mockevičius turėjo galimybę suburti patirtimi ir idėjomis stiprią koaliciją, tačiau jis pasirinko iš esmės tą pačią daugumą. Ką turime šiandien? Tik skandalų lydimas gėdingas istorijas apie galimai klastojamus dokumentus, iššvaistytus pinigus, pradėtus ikiteisminius tyrimus politinio-asmeninio pasitikėjimo administracijos vadovams, laiku neatliktus viešuosius pirkimus ar negebėjimą įsisavinti net ir gautų valstybės lėšų. Murkdomės tik „minkštuose“ projektuose, nematydami platesnės perspektyvos“, – mano Z. Sorokienė.

Pasak tarybos narės, tenka tik apgailestauti, kad labai garsiai įvardytus darbus kol kas galima prilyginti tik rinkiminei agitacijai. „Valdančiosios daugumos ir mero kalbos apie statomas gamyklas, kuriamas naujas darbo vietas pritilo. Kodėl? Rinkimai praėjo?“ – valdančiųjų pažadus rinkėjams priminė Z. Sorokienė. Jos nuomone, valdančiajai koalicijai trūksta ne tik atsakomybės, bet ir kompetencijos, todėl rajono ekonominis proveržis ar socialinės atskirties mažėjimas tėra tik kalbos.

Pasitraukė iš daugumos

Po rinkimų į valdančiąją daugumą pakviestas tarybos narys Gintaris Stoškus savivaldybės tarybą spalio 9 d. raštu informavo apie pasitraukimą iš koalicijos. G. Stoškus teigia negalįs būti tokios valdančiosios daugumos nariu, kuri „nesprendžia aktualių rajono problemų, o savo sprendimais dar labiau mus visus gramzdina į atsilikėlių tarpą“.

„Pats valdančiosios daugumos formavimosi procesas vertė abejoti tikslų nuoširdumu, kai atskiri jos nariai tik siekė užimti pareigas, bet visiškai nebuvo derinamos rinkimų programų nuostatos ar priemonės joms įgyvendinti. Kai kas norėjo pareigų, kad galėtų ruoštis būsimiems Seimo rinkimams, buvo siekiama įdarbinti žmoną sekretoriate ar tapti administracijos vadovu“, – motyvus, kodėl pasitraukia iš daugumos, aiškina G. Stoškus. Jo teigimu, pirmuose dabartinių valdančiųjų susirinkimuose pareiškęs, kad nesieks jokio posto, liko įsipareigojęs tik savo rinkėjams.

Tarybos nariams adresuotame pareiškime G. Stoškus tiesmukai įvardijo tarp jo ir savivaldybės mero bei į vienokius ar kitokius postus įsikibusių politikų atsiradusią takoskyrą. G. Stoškus mano, kad daugumos tikslai ir ambicijos buvo aiškiai pademonstruoti iš pirmo karto tarybos posėdyje savivaldybės administracijos direktore nepatvirtinus socialdemokratės Vidos Rekešienės. „Ko tik neteko išgirsti „valdančiosios daugumos“ susirinkime po posėdžio. Kitame susirinkime prieš pakartotinį balsavimą išreiškiau pasipiktinimą daromu spaudimu tarybos nariams dėl V. Rekešienės patvirtinimo administracijos direktore. Daugiau į „valdančiosios daugumos“ susirinkimus nebuvau kviečiamas“, – sako tarybos narys.

G. Stoškus įsitikinęs, kad už rajoną sukrėtusį skandalą dėl galimo dokumentų klastojimo ir Valstybės investicijų programos lėšų iššvaistymo įrengiant Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyną atsakomybę turėjo prisiimti rajono meras S. Mockevičius. „Juk tai meras į postą siūlė V. Rekešienę ir ja visiškai pasitikėjo. Taip pat negaliu suprasti, kodėl meras S. Mockevičius savivaldybės tarybos posėdžiuose nuolat nesilaiko jos veiklos Reglamento, daro kitus pažeidimus, o „valdančioji dauguma“ tyli“, – sako G. Stoškus.

Tarybos narys teigia, kad yra ignoruojamas, jo siūlomi sprendimų projektai neįtraukiami į posėdžių darbotvarkes, atmetami kiti teikiami pasiūlymai, o dauguma „nepastebi“ net akivaizdžių įstatymų pažeidimų, nes juos daro savi. „Visi mes, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai, prisiekėme gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tik ar visi dar laikomės duotos priesaikos?“ – svarsto G. Stoškus.

Jolita Pileckienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook