Savivaldybė informuoja

Savivaldybė informuoja

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU PERKA VIENO KAMBARIO IR DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTUS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario ir 2 dviejų kambarių butus.

Plačiau »

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS

Maisto produktai ir higienos prekės bus dalijamos nuo 2021 m. birželio 16 d.:

Plačiau »

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2021 METŲ KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO

2021 m. gegužės 17 d. Nr. O1-563, Jurbarkas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, 19, 20, 21 punktų ir 4 priedo nuostatas:

1. Nustatau, kad 2021 metais numatomos stebėti šios Jurbarko rajono savivaldybės maudyklos:

1.1. Nemunas prie Jurbarko;

1.2. Mituvos užtvanka (Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.); 1.3. Jurbarko karjeras (Muitinės g., Jurbarkas);

1.4. Greičių karjeras (Greičių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.).

2. Tvirtinu: 2.1. šį Jurbarko rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2021 metų kalendorinį grafiką:

Plačiau »

Registruotis galima internetu

Nuo gegužės 10 d. visoje Lietuvoje prasidėjo visuomenės etapinis vakcinavimas – kiekvieną savaitę skiepijimas bus atveriamas naujai amžiaus grupei.

Plačiau »

SAKYMAS DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KARANTINO METU

2021 m. gegužės 7 d. Nr. O1-521, Jurbarkas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.6 ir 2.2.9.2 papunkčiais:

Plačiau »

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 20 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0003) sutartį, kurioje numatytos projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

Plačiau »

PRASIDĖJO DEKLARAVIMAS

Nuo balandžio 12 d. rajono žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius.

Plačiau »

Mielas kraštieti, poete ir vertėjau Antanai Gailiau,

šiuo metu gyvenimo realybė ir nepriklausančios nuo mūsų sąlygos neleidžia, kaip buvome įpratę, bendrauti ir gražios 70-ties metų sukakties proga pasveikinti Jus bei paspausti ranką. Tačiau niekas negali suvaržyti žmogaus dvasinių dalykų – ypač tikėjimo ir jausmo. Todėl juos, įprasmindami mintimis ir žodžiais, šį kartą norime perduoti nuotoliniu būdu. Mes tikime, kad mūsų iš širdžių į sveikinimą sukelti žodžiai bei viešojoje erdvėje surašyti atsiminimai ir pasakojimai šį mėnesį, o ypač balandžio 11-ąją, bus visai šalia Jūsų.

Plačiau »

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaita

Praėję 2020 metai pakeitė mūsų visų gyvenimą: pandemijos akivaizdoje supratome, kad vieni kitiems esame kaip niekad svarbūs, kad nuo kiekvieno iš mūsų elgesio priklauso kito asmens likimas.

Pandemijai niekas nebuvo pasiruošę, nebuvome ir mes. Jau metų pradžioje teko perorientuoti visas iki tol suplanuotas veiklos strategijas ir didžiausią dėmesį, laiką ir išteklius skirti mūsų žmonių apsaugojimui ir epidemiologinės situacijos valdymui. Sprendimus teko priimti akimirksniu, rizikuojant suklysti.

Plačiau »

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KARANTINO METU

2021 m. kovo 30 d. Nr. O1-347,

Jurbarkas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.6 ir 2.2.9.2 papunkčiais:

Plačiau »

DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA SOCIALINIO BŪSTO NUOMININKAMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 papunkčiu informuojame, kad savivaldybės socialinio būsto nuomininkai privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas). 

Plačiau »

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA NUOMOS KONKURSĄ

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, kodas 188713933, skelbia nuomos konkursą išnuomoti 21,01 kv. m bendro ploto patalpas negyvenamojoje patalpoje – ambulatorijoje su ligonine, Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., patalpos antrajame aukšte, plane pažymėtos indeksais 3-45 ir 3-48. Pradinė nuomos kaina – 0,21 Eur už 1 kv. m per mėnesį, pradinis įnašas – 13,23 Eur. Nuomos terminas – iki 2026 m. kovo 1 d.

Plačiau »

PATVIRTINTAS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 M. BIUDŽETAS

 Jurbarko rajono savivaldybės taryba po ilgų diskusijų 2021 m. kovo 10 d. posėdyje patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą. 

Plačiau »

PRATĘSTAS TERMINAS PROFILAKTIŠKAI IŠSITIRTI DĖL COVID-19

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pratęstas profilaktinių vienkartinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo terminas.
Plačiau »

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook