Savivaldybė informuoja

Savivaldybė informuoja

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą išnuomoti:

1. 158,81 kv. m bendro ploto patalpas, pažymėtas indeksais nuo 1 iki 6 ir nuo 32 iki 35, pastate – vaikų poliklinikoje, unikalus Nr. 4400-0738-9180, Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., farmacinei veiklai vykdyti.

Pradinė nuomos kaina – 7,00 eurai už 1 kv. m per mėnesį.

Nuomos terminas – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Plačiau »

Savivaldybės atstovų sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga

Mielieji!

 

Su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena! Sveikiname visus mokinius – po vasaros atostogų su jauduliu, džiugesiu ir gėlėmis sugrįžusius toliau siekti mokslo žinių ar pirmą kartą praveriančius mokyklos duris. Sveikiname ir švietimo įstaigų darbuotojus – susirinkusius tęsti pradėtų ir naujų darbų.

Plačiau »

Bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams

Rugsėjo 3-5 dienomis nuo 9 iki 16 val. bus dalijami maisto produktai nepasiturintiems Jurbarko miesto gyventojams. Prašymus gauti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo seniūnijai pateikę asmenys davinius galės pasiimti Ugniagesių g. 1, Jurbarke (įėjimas iš kiemo pusės).

Plačiau »

Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio darbotvarkė

1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „From teacher to teacher“ („Nuo mokytojo link mokytojo“).

Plačiau »

Jurbarko rajono savivaldybės mero ir administracijos direktorės PRANEŠIMAS

Jurbarko rajono savivaldybės

mero ir administracijos direktorės

PRANEŠIMAS

2018-08-13

Plačiau »

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą išnuomoti

263,80 kv. m bendro ploto pastatą Bažnyčios g. 3, Vertimų k., Jurbarko r. sav. (pastatas pažymėtas plane 2C1p, unikalus Nr. 9493-9003-4027).

Pradinė nuomos kaina – 0,09 eurų už 1 kv. m per mėnesį.

Nuomos terminas – iki 2019 m. kovo 31 d.

Plačiau »

Lietuvos Respublikos ūkio ministro vizitas Jurbarke

Liepos 27 d. Jurbarke su darbo vizitu lankėsi Lietuvos Respublikos ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Ministrą ir jo patarėją Egidijų Jurgelionį savivaldybėje priėmė meras Skirmantas Mockevičius, mero pavaduotojas Saulius Lapėnas, savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė ir jos pavaduotojas Darius Juodaitis. Susitikime su ministru taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Ričardas Juška ir žiniasklaidos atstovai.

Plačiau »

Raudonės pilis – ruošiama investicijų pritraukimui

Jurbarko rajono savivaldybės iniciatyva, liepos 24 d. Raudonės pilies menėje surengtas dar vienas susitikimas-diskusija dėl šio statinio ir šalia esančio parko pritaikymo turizmo poreikiams, kad jis taptų patraukliu turizmui objektu ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos mastu.

Plačiau »

Adresai bus suteikiami kompleksiškai

Pagal VĮ Registrų centro pateiktą informaciją, Jurbarko rajone dar yra nesuteiktų adresų nekilnojamiesiems daiktams. Todėl adresai bus teikiami kompleksiškai Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Įsakymai dėl adresų suteikimo, pakeitimo ar naikinimo bus viešinami savivaldybės interneto svetainėje http://www.jurbarkas.lt/index.php?643437142 (Veiklos sritys – Adresai – Informacija apie suteiktus adresus).

Plačiau »

Informacija tėvams, auginantiems vaikus su sunkia negalia

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A1-360 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Jurbarko rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo nuostatais, patvirtintais Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. O1-259, organizuoja būsto pritaikymą vaikams su sunkia negalia. 

Plačiau »

Galimam savavaldžiavimui įvertinti pasitelktos visos teisinės priemonės

Liepos 12 d. Jurbarko rajono savivaldybės specialistai kartu su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriaus darbuotojais dalyvavo Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus surengtoje apžiūroje, kurios metu, įvertinus visas aplinkybes, bus pateikta informacija savivaldybei dėl vietos gyventojo kioskų pastatymo ant valstybinės žemės teisėtumo.

Plačiau »

Raudonės pilis – investuotojų dėmesio vertas objektas – neturėtų virsti preke

Raudonės rezidencinės pilies kompleksas (pilis, parkas) yra nacionalinės reikšmės kultūros objektas, turintis paminklo statusą. Raudonės parkas įtrauktas į vertingiausių parkų dešimtuką, užima apie 25,5 ha plotą ir yra vienas seniausių Lietuvoje. Šiaurinė ir pietinė parko dalis sukomponuota simetriškai, su gėlynais. Rytinėje dalyje natūralus miškas. Parke yra pėsčiųjų alėjos. 2004 m. buvo atlikta dalinė pilies renovacija: pakeista stogo danga, langai ir sutvarkytos vidaus patalpos, tenkinant pagrindinės mokyklos poreikius. 

Plačiau »

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka 1-o kambario ir 2-jų kambarių butus. Numatoma įsigyti 5 butus: 3 vieno kambario, 2 dviejų kambarių.

Plačiau »

Prisimintos genocido aukos ir jų gelbėtojai

Prieš 77 metus, 1941 m. liepos 3 d. Jurbarke įvykdytos pirmosios masinės žydų žudynės. Buvo nužudyti 322 žmonės, tarp kurių – apie 20 lietuvių, jų tarpe ir jurbarkietis skulptorius Vincas Grybas.

Plačiau »

Paskelbtas konkursas

Paskelbtas konkursas UAB „Jurbarko vandenys“ direktoriaus pareigoms užimti

Plačiau »

Panaikinti konkurso rezultatai

Panaikinti konkurso švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigoms užimti rezultatai

Plačiau »

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos dėl stichinės sausros paskelbimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL STICHINĖS SAUSROS PASKELBIMO JURBARKO RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. O1-727

Jurbarkas

Plačiau »

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. O1-713

Jurbarkas

Plačiau »

Tęsiami savivaldybės veiksmai dėl Dainių miško išsaugojimo

Jurbarko rajono visuomenė 2018 m. kovo mėnesį buvo informuota, kad UAB „Presto durpės“ įgalioti atstovai pateikė Jurbarko rajono savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultivavimo) projektą, pagal kurį numatoma Dainių mišką iškirsti ir toje vietoje išgauti durpes.

Plačiau »

Baigiamas įgyvendinti ES lėšomis finansuojamas projektas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas), projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001, finansuojamą  pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-903 priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas II“.

Plačiau »

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook