Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Savivaldybė informuoja

Savivaldybė informuoja

Šv. Velykų proga kviečia papuošti skverelį (0)

Savivaldybė kviečia mokinius, darželinukus, bendruomenes, įstaigų darbuotojus, šeimas prisijungti prie tikros kūrybinės dirbtuvės ir kuo išradingiau bei kūrybiškiau papuošti Jurbarko miesto skverelį Velykų šventei būdingais simboliais. 

(Plačiau...)

Mobiliame punkte keičiamas tyrimų paėmimo laikas (0)

Nuo balandžio 7 d. Jurbarko rajono savivaldybės mobilus tyrimų punktas (Mobilus punktas), esantis automobilių stovėjimo aikštelėje prie viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (Vydūno g. 56D, Jurbarkas), dirbs šešias dienas per savaitę (išskyrus sekmadieniais) nuo 8.00 val. iki 10.00 val.

(Plačiau...)

Informacija apie paskirtą vienkartinę paramą (0)

Kovo 30 d. įvykusiame Pinginės socialinės paramos skyrimo komisijos posėdyje buvo svarstomi 60 asmenų prašymai dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo. Pašalpoms skirti iš savivaldybės biudžeto panaudoti 4 356 Eur.

(Plačiau...)

Kviečia dalyvauti apklausoje dėl skvero pavadinimo (4)

Lietuvos šaulių sąjungos Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas oficialiu raštu kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybės merą Skirmantą Mockevičių ir Savivaldybės tarybą su prašymu įamžinti Laisvės gynėjų atminimą Pagarbos statiniu ir suteikti Lietuvos laisvės gynėjų vardą skverui, esančiam Vilniaus g. 2A prie Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos.

(Plačiau...)

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursinė paroda „Sidabro vainikėlis“ (0)

Nuo 2013 m. kasmet rengiamą Lietuvos moksleivių dailės konkursą ,,Sidabro vainikėlis“ gražiai papuošia jaunieji meistrai, atrandantys senąjį Lietuvos liaudies meną, amatus ir įkvepiantys jiems naujos gyvybės. Tai pagrindinis būdas išlaikyti tradiciją gyvą. Konkurso tikslas – skatinti vaikus ir jaunuolius susipažinti su liaudies dailės paveldu, patiems prisiliesti prie medžiagos bei įrankių ir pasitelkus vaizduotę kurti savo vaizdinės ir taikomosios liaudies dailės kūrinius.

(Plačiau...)

Informacija apie kovo 31 d. savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus (0)

Kovo 31 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje iš viso buvo priimti 35 sprendimai rajono gyventojams aktualiais klausimais. Taryba nusprendė iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų laikinai negyvenamų, neišnuomotų ir kitų savivaldybės patalpų, labdaros valgyklos komunalinėms ir kitoms paslaugoms dengti lėšų skirti 30 000 eurų būtinosioms išlaidoms, susijusioms su karo pabėgėlių iš Ukrainos valstybės laikinu apgyvendinimu ir maitinimu bei kitų būtiniausių poreikių užtikrinimu.  

(Plačiau...)

Darbą pradėjo žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (0)

UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad nuo balandžio 5 d. pradėtos priiminėti žaliosios atliekos į Jurbarko žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, esančią adresu: Kalnėnų g. 3, Kalnėnų k., Jurbarko r.  Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės darbo laikas:

(Plačiau...)

Skelbiamas Jurbarko r. jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkursas (0)

Jurbarko rajono savivaldybė kviečia rajone veikiančias jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti paraiškas jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimui. Didžiausia vienam projektui rekomenduojama suma – 500 eurų. Konkurso tikslas – stiprinti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių, kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo užimtumo poreikį, ugdančių jaunuolių bendražmogiškąsias vertybes bei skatinančių aktyvesnį jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą, veiklą.

(Plačiau...)

Balandžio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis (0)

Balandžio 11 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

(Plačiau...)

Sporto šventėje - jurbarkiečių ir ukrainiečių šeimos (0)

Balandžio 2 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadione ir sporto salėje įvyko sporto šventė, kurioje dalyvavo ne tik Jurbarko miesto gyventojų, bet ir Ukrainos piliečių šeimos, šiuo metu gyvenančios Jurbarke.

(Plačiau...)

Švietimo įstaigos kviečiamos teikti projektų paraiškas mokinių užimtumo, socializacijos, prevencijos ir kitoms programoms finansuoti (2)

Jurbarko rajono švietimo įstaigos kviečiamos teikti projektų paraiškas mokinių užimtumo, soacializacijos, prevencijos ir kitoms programoms finansuoti iki 2022 m. balandžio 26 d. 14.00 val. elektroniniu paštu info@jurbarkas.lt .

(Plačiau...)

Juridiniai asmenys kviečiami teikti kultūrinės veiklos projektų finansavimo paraiškas (0)

Jurbarko rajono savivaldybėje veikiantys juridiniai asmenys kviečiami teikti kultūrinės veiklos projektų finansavimo paraiškas. Užpildytos projektų paraiškos su visais būtinais priedais ir lydraščiu Jurbarko rajono savivaldybės administracijai turi būti pateikiamos iki š. m. balandžio 22 d. 17.00 val. adresu info@jurbarkas.lt .

(Plačiau...)

Kviečia teikti paraiškas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervurarų įsigijimo dalinio finansavimo (0)

Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T2-54 „Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), skelbia kvietimą Savivaldybės gyventojams teikti paraiškas dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – įrenginiai) įsigijimo dalinio finansavimo.

(Plačiau...)

Meno mokyklai vadovaus Gytis Gvozdas (1)

Kovo 3 d. konkursą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti laimėjo Gytis Gvozdas, kuris nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. šioje įstaigoje dirbo mokytoju metodininku.

(Plačiau...)

Socialinės pašalpos gavėjams kompensuojaamos gyvūnų ženklinimo ir registravimo išlaidos (0)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad vadovaujantis Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1145 „Dėl Socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reglamentuota socialinės pašalpos gavėjų, socialinę pašalpą gaunančių pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, laikomų kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarka.

(Plačiau...)

Informacija socialinio būsto nuomininkams ir įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (0)

Primename, kad Savivaldybės socialinio būsto nuomininkai ir įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas). Deklaracijos (forma FR0001, pareigybės kodas 805) turi būti pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl svarbių priežasčių:

(Plačiau...)

Kovo 31 d. 13 val. didžiojoje salėje vyks Jurbarko r. savivaldybės tarybos posėdis (0)

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. posėdis vyks Savivaldybės didžiojoje salėje ir bus tiesiogiai transliuojamas Savivaldybės interneto svetainėje bei „YouTube“ paskyroje.

(Plačiau...)

Jurbarke lankėsi Izraelio ambasadorius (0)

Kovo 30 d. Jurbarke su oficialiu vizitu lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Yossef Levy. Ambasadoriaus vizitas prasidėjo Jurbarko viešojoje bibliotekoje, kur garbingą svečią priėmė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su šios įstaigos direktore Rasida Kalinauskiene.

(Plačiau...)

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliais apdovanos Andrių Šašį ir Violetą Schuetz (0)

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija 2022 m. vasario 10 d. posėdyje apsvarstė pateiktus kandidatus ir slaptu balsavimu išrinko 2022 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje medaliais bus apdovanoti du Jurbarko krašto atstovai – smalininkietė Violeta Schuetz ir viešvilietis Andrius Šašys. Atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija vyks kovo 30 d. Juozo Miltinio dramos teatre, Panevėžyje.

(Plačiau...)

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook