Apie žemės ūkio naudmenų deklaravimo pakeitimus

Apie žemės ūkio naudmenų deklaravimo pakeitimus

2018 m. gruodžio 27 d. buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas bei kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės). Atkreipiame dėmesį į pagrindinius pakeitimus.

Panaikintas leidimas juodajame ir žaliajame pūdymuose vykdyti žemės ūkio gamybą einamųjų metų produkcijai gauti. Primename, kad 2019 m. deklaruojant pūdymo plotus būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. juose nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba.

Pakeistas posėlio įterpimo į dirvą terminas – jis turi būti įterptas į dirvą ar sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas) iki einamųjų metų spalio 15 d. (buvo terminas – kitų metų gegužės 1 d.).

Pareiškėjams numatyta lengvinančių sąlygų dėl žalinimo reikalavimų laikymosi.

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas. Tais atvejais, kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos, kai deklaruojami per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruoti didesni nei 2 ha naudmenų ir kitus plotai, taip pat kai pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išvengti dvigubo deklaravimo, šių žemės sklypų valdymo teisės patvirtinimo dokumentų duomenys turi būti įregistruoti (įkelti) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Atkreipiame dėmesį, kad iki liepos 1 d. į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą neįkėlus minėtų dokumentų duomenų, parama už šiuos plotus nebus mokama.

Pažymėtina, kad pareiškėjai kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. (iki 2019 m. galiojo terminas – gruodžio 31 d.) turi atnaujinti savo žemės ūkio valdų registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. tiesioginių išmokų avansai nebus mokami tiems pareiškėjams, kurie Valdų registre pagrįs mažiau nei 80 proc. paraiškoje deklaruoto ploto.

Daugiau informacijos teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistai (tel. (8 447) 70 207, (8 447) 70 206) arba seniūnijų žemės ūkio specialistai.

Žemės ūkio skyrius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook