DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA SOCIALINIO BŪSTO NUOMININKAMS

DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA SOCIALINIO BŪSTO NUOMININKAMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 2 papunkčiu informuojame, kad savivaldybės socialinio būsto nuomininkai privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą (įskaitant gautas pajamas). 

Deklaracijos (forma FR0001, nurodant pareigybės kodą 805) turi būti pateiktos Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 dienos arba dėl svarbių priežasčių:

•ligos, kai asmuo gydomas stacionare,

•sužalojimo,

•nėštumo, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo,

•gimdymo ir praėjus 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – 70 kalendorinių dienų),

•savivaldybės teritorijoje paskelbtos epidemijos,

•stichinės nelaimės arba nelaimingo atsitikimo,

•šeimos narių ar artimųjų giminaičių mirties, priežiūros ar slaugymo,

•sulaikymo, suėmimo, arešto atlikimo,

•Karo prievolės įstatyme nustatytų pareigų vykdymo, apie tai informavus savivaldybės administraciją, pateikiant šias priežastis pagrindžiančius dokumentus, iki einamųjų metų birželio 1 dienos.

DOKUMENTAI, REIKALINGI DEKLARACIJAI PATEIKTI:

•Pažyma apie šeimos sudėtį iš seniūnijos;

•Pažymos apie asmens arba visų šeimos narių vardu registruotą turtą iš VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro ir kitų registrų;

•Pažymos apie 2020 metais gautas pajamas (iš darbdavio, seniūnijos, SODROS ir kt.) Nekilnojamojo turto registro pažymas galima gauti:

•prisijungus prie VĮ Registrų centro https://www.registrucentras.lt/savitarna;

•užsiregistravus iš anksto klientų aptarnavimo centro Jurbarko padalinyje Ugniagesių g. 1, Jurbarke. Išankstinė registracija https://www.registrucentras.lt arba telefonu (85) 268 8262;

•Piniginės socialinės paramos (socialinių pašalpų ir/ar būsto šildymo išlaidų kompensacijų) gavėjams – seniūnijose.

SODROS pažymas galima gauti:

•Prisijungus prie Sodros https://www.sodra.lt/lt/paslaugos;

•Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyriui pateikus prašymą ir patvirtintą asmens dokumento kopiją, paliekant juos Jurbarko klientų priimamojo pašto dėžutėje I aukšte Dariaus ir Girėno g. 98, Jurbarke.

METINĘ GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJĄ UŽ 2020 METUS PRAŠOME TEIKTI:

•elektroniniu būdu, naudojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektronine deklaravimo sistema (EDS), https://deklaravimas. vmi.lt.;

•paskambinus telefonu (8 46) 477 4419 arba (8 444) 40 253;

•Klaipėdos apskrities VMI Jurbarko aptarnavimo skyriui pateikus prašymą ir kitus dokumentus, paliekant juos VMI mokesčių mokėtojų dokumentų pašto dėžutėje I aukšte Dariaus ir Girėno g. 98, Jurbarke.

Ta pačia tvarka deklaracijas teikia ir įrašyti arba pageidaujantys būti įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašus bei paramos būstui įsigyti pageidaujantys asmenys.

Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais dėl pandemijos situacijos pranešimai apie prievolę deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) socialinio būsto nuomininkams paštu nebus siunčiami.

Daugiau informacijos ir prašymų formas rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (VEIKLOS SRITYS–SOCIALINIS BŪSTAS) ir priimamajame (viename langelyje).

Infrastruktūros ir turto skyrius

Komentarai

Prašome prisijungti Logan arba registrieren norėdami komentuoti.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook