Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Dėl kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto eiliškumo

Dėl kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto eiliškumo

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. O1- 1335 sudaryta Kelių įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės kelių sąrašą ir kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto eiliškumo nustatymo nuolatinė komisija įvertino seniūnijų, fizinių ir juridinių asmenų pateiktus rašytinius prašymus dėl kelių tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto ir sudarė pateiktuose prašymuose nurodytų kelių (gatvių) 2020–2022 metų remonto darbų eilę. 

Keliai (gatvės) buvo vertinami vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T2-302 patvirtintais kriterijais ir jiems priskirtais balais.

Komisijos darbo rezultatas pateikiamas lentelėje, kurioje taip pat yra surašyti ir vertinti kriterijai su jiems priskiriamais balais.

Su lentele ir komisijos posėdžių protokolais galite susipažinti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žr. Veiklos sritys–Keliai).

Pamatyti prašymuose pateiktus kelius (gatves) ir susipažinti su trumpa informacija galite internetiniame žemėlapyje (https://tinyurl. com/u7wf3z5), spustelėdami ant pažymėto kelio ruožo.

Komisijos nustatytas eiliškumas buvo aptartas su seniūnais kovo 2 d.

Siekiant, kad kelių tiesimas, rekonstravimas ar remontas pasiektų kiekvieną rajono seniūniją, yra siūloma nustatyti kvotas seniūnijoms.

Kvotų skaičiavimo mechanizmas pateikiamas Infrastruktūros ir turto skyriaus parengtoje lentelėje.

Kovo 3 d. savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje parengtas pirminis kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto eiliškumas buvo pristatytas tarybos nariams.

Kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto 2020–2022 metų planas bus svarstomas Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2020 m. kovo mėn. posėdyje.

Kviečiame rajono bendruomenę susipažinti su pateiktais dokumentais ir motyvuotus raštiškus siūlymus dėl pateikto kelių tiesimo, rekonstravimo, remonto eiliškumo teikti Jurbarko r. savivaldybės administracijai.

Pažymėtina, kad 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-104 patvirtintas kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planas bus baigiamas vykdyti 2020 m.

Naujai sudarytos kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto eilės darbus planuojama pradėti 2021 metais.

Infrastruktūros ir turto skyrius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook