Dėl vaikų maitinimo rajono mokyklose

Dėl vaikų maitinimo rajono mokyklose

Kaip ir kiekvienais metais, artėjant rugsėjo 1-ajai, vienas iš svarbių klausimų  yra vaikų maitinimas mūsų rajono mokyklose.

Pagal šiuo metu galiojančią sutartį mokyklose vaikų maitinimo paslaugą teikia VšĮ „Bruneros“ (buvusi viešoji įstaiga „Kretingos maistas“). 

Primename, kad Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2013 metais patvirtino Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programą, kurioje numatė viešojo konkurso būdu nustatyti maitinimo paslaugos teikėją, atitinkantį visų teisės aktų, reglamentuojančių sveiką ir saugią mitybą, reikalavimus, turintį finansinę galimybę įgyvendinti programoje numatytas investicijas į patalpų remontą ir trūkstamą įrangą, indus ir inventorių technologijos procesui užtikrinti ir paruošimo sąnaudoms mažinti, užtikrinantį virtuvių įrangos saugią eksploataciją, jos bei maisto ruošimo patalpų remontą ir priežiūrą, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimų vykdymą. 2014 m. balandžio 18 d. po įvykusio viešojo konkurso buvo sudaryta šios programos įgyvendinimo sutartis su viešąja įstaiga „Kretingos maistas“.

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė 2016 metais atliko valstybinį auditą, po kurio pateikė rekomendaciją įvertinti programos vykdymo tikslingumą dešimčiai metų, nes užsibrėžtas tikslas – pritraukti privataus subjekto investicijų pagal ilgalaikę sutartį – turėjo būti įgyvendintas pagal investavimo sąlygas reglamentuojančius teisės aktus. Prie rekomendacijos buvo nurodyti veiksmai – sudaryti priemonių planą, kuriame bus numatytos priemonės, susijusios su  programos ir sutarties nutraukimu.

Savivaldybės administracija nuosekliai vykdė Lietuvos Valstybės kontrolės rekomendacijas, buvo patvirtinusi priemonių planą  šiai rekomendacijai įgyvendinti ir jo laikėsi.

Tačiau per Lietuvos Valstybės Kontrolės rekomendacijos įgyvendinimo terminą įvyko esminių pokyčių. Sutarties galiojimo metu Jurbarko mieste ir rajone pradėjo ženkliai mažėti ugdymo įstaigose besimokančių vaikų. Viešojo pirkimo vykdymo metu preliminarus 2013 metais mokinių skaičius rajono mokyklose buvo 2042. Atlikus analizę, nustatyta, jog 2014 m. nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius buvo jau 1460, o 2018 m.  – 940.

Paslaugos teikėjas 2017 metais pateikė prašymą padidinti maisto produktams vienai porcijai įsigyti skirtų lėšų sumą ir vienos porcijos maisto gaminimo kainą bei peržiūrėti Sutarties nuostatas dėl investicijų sumų ir apimčių, atsižvelgiant į žymų (beveik 50 proc.) mokinių skaičiaus mažėjimą. Savivaldybės administracija, išanalizavusi sutarties  ir teisės aktų nuostatas, negaudama išsamios informacijos iš paslaugo teikėjo, sutartį atsisakė pakeisti. Administracijai nesutikus pakeisti sutarties, paslaugos teikėjas pateikė teismui ieškinį dėl sutarties pakeitimo, padidinant vienos porcijos produktų įsigijimo kainą ir maisto gaminimo kainą, ir taip pat prašydamas teismo priteisti iš Administracijos 867 296,95 Eur nuostolių atlyginimą dėl negautų pajamų, susidariusį dėl ženklaus mokinių skaičiaus sumažėjimo.

            Šiuo metu vyksta teisminis bylos nagrinėjimas. Savivaldybė privalo įvertinti galimą bylinėjimosi baigtį, galimas bylinėjimosi išlaidas ir nuostolius ir priimti sprendimą, vadovaudamasi jai ekonomiškai naudingiausiu ir racionaliausiu variantu. 

Siekiant savivaldybei geriausio varianto yra svarstomos galimybės, kaip įmanoma labiau sumažinti esamus ir būsimus nuostolius. Mokinių skaičiaus ženklus mažėjimas ir jo įtaka programos įgyvendinimui bei programoje numatytų išlaidų atsiperkamumui programoje nebuvo numatyta ir įvertinta. Dėl tos pačios priežasties Jurbarko rajono savivaldybėje buvo uždarytos (numatytos uždaryti) tam tikros ugdymo įstaigos, kurios taip pat buvo įtrauktos į programą. Todėl programoje numatytos investicijos tam tikra dalimi tapo nereikalingos. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, Jurbarko rajono savivaldybės taryba turėtų svarstyti sprendimo projektą, koreguoti programą, atsisakyti nereikalingų investicijų ir taip sumažinti finansinę naštą savivaldybei. Sumažinta perteklinių investicijų suma taip pat leis perskaičiuoti sutartyje numatytus maitinimo paslaugų įkainius arba programą nutraukti kaip neatitinkančią šiandieninės situacijos.

Savivaldybė taip pat kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę, pateikdama turimą informaciją apie vykstančius teismo procesus.

Kol nėra priimtas galutinis teismo sprendimas, galioja sudarytos sutarties nuostatos, pagal kurias toliau bus vykdomas mūsų rajono mokinių maitinimas ugdymo įstaigose.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook