Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos dėl stichinės sausros...

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos dėl stichinės sausros paskelbimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS DĖL STICHINĖS SAUSROS PASKELBIMO JURBARKO RAJONO

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2018 m. birželio 27 d. Nr. O1-727

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 10.4. papunkčiu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.3. papunkčiu ir 5 punktu, Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, 1.13. papunkčiu ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos siūlymą:

1. S k e l b i u savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl stichinės sausros Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2018 m. birželio 27 d. iki atskiro nurodymo.

2. S k i r i u Martyną Kursevičių, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, laikinai vykdantį vedėjo funkcijas, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė Vida Rekešienė

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook