Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Jurbarko ra...

Įsakymas dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. O1-713

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu,  Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 11.2. papunkčiu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4. papunkčiu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jurbarko Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. birželio 22 d. raštu Nr.30V4-117 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybėje nustačius afrikinį kiaulių marą“ ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės  ekstremalių situacijų komisijos 2018 m. birželio 26 d. protokolą Nr. R6-136:

1. S k e l b i u savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2018 m. birželio 26  d. iki atskiro nurodymo.

2. S k i r i u Algirdą Pocių, Jurbarko rajono Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininką – valstybinį veterinarijos inspektorių, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. O1-653 „Dėl ekstremaliosios situacijos paskelbimo Jurbarko rajono savivaldybės Seredžiaus, Juodaičių, Veliuonos, Raudonės ir Šimkaičių seniūnijų teritorijose“.

4. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

 

Administracijos direktorė Vida Rekešienė

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook