JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENOS 2021 METŲ KALENDORINIO GRAFIKO PATVIRTINIMO

2021 m. gegužės 17 d. Nr. O1-563, Jurbarkas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, 19, 20, 21 punktų ir 4 priedo nuostatas:

1. Nustatau, kad 2021 metais numatomos stebėti šios Jurbarko rajono savivaldybės maudyklos:

1.1. Nemunas prie Jurbarko;

1.2. Mituvos užtvanka (Dainių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.); 1.3. Jurbarko karjeras (Muitinės g., Jurbarkas);

1.4. Greičių karjeras (Greičių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r.).

2. Tvirtinu: 2.1. šį Jurbarko rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2021 metų kalendorinį grafiką:

3. Nurodau: 3.1. stebėseną vykdyti ne vėliau kaip per keturias dienas nuo kalendoriniame grafike numatytos dienos;

3.2. stebėseną organizuoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (savivaldybės gydytojai) Gražinai Sutkuvienei;

3.3. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Jurbarko rajono laikraščiuose ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, pavaduojanti administracijos direktorių Rūta VANČIENĖ

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook