JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PROFILAKTINIŲ VIENKARTINIŲ TYRIMŲ, SUTIKUSIEMS TIRTIS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS), ATLIKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOBILIAME PUNKTE

2021 m. vasario 18 d. Nr. O1-173, Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 ,,Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ (toliau – Sprendimas) 1.3.2 papunkčiu:

1. Nustatau, kad: 1.1. profilaktiniai vienkartiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo, nuo 2020 m. vasario 19 d. iki 2021 m. vasario 28 d. imtinai, atliekami visiems Jurbarko rajone veikiančių prekybos, gamybos ir paslaugų įmonių darbuotojams, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis (ne kolektyvo nariais), gaunančiais jų paslaugas;

1.2. profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, ir asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą;

1.3. ėminių paėmimas organizuojamas Jurbarko rajono savivaldybės mobiliame punkte adresu: Vydūno g. 56 D, Jurbarkas (registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu);

1.4. vienkartiniai profilaktiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti yra atliekami savanoriškai.

2. Pavedu: 2.1. viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pavaduotojai valdymui, Jurbarko rajono savivaldybės mobilaus punkto koordinatorei Mildai Sabonaitytei reguliuoti tiriamų asmenų srautus ir reikalui esant padidinti mobilaus punkto tyrimų atlikimo apimtis;

2.2. šio įsakymo vykdymo kontrolę savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (savivaldybės gydytojai) Gražinai Sutkuvienei, o jai nesant – savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (civilinės ir darbo saugos) Vidmantui Gliosui;

2.3. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt ir rajono spaudoje.

is įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook