JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS 2021 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

2021 m. kovo 25 d. Nr. O1-313 Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 6 punktu:

1. N u s t a t a u, kad traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros pagal grafiką 2021 metais vykdomos nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

2. T v i r t i n u Rekomenduojamas traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2021 metais pagal grafiką vietas ir laiką (pridedama).

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

3.2. seniūnijų seniūnus paskelbti šį įsakymą seniūnijose. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook