Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKY...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ IR SPECIALIŲJŲ REISŲ AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ KARANTINO METU

2021 m. sausio 28 d. Nr. O1-110, Jurbarkas Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.6 ir 2.2.9.2 papunkčiais, atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu:

1. Tvirtinu UAB Jurbarko autobusų parko vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraštį nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. (pridedama). 2. Nurodau UAB Jurbarko autobusų parkui 2021 m. vasario 1 d.-2021 m. vasario 28 d. nevažiuoti: 2.1. šiais vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais:

2.2. visais mokinių vežiojimo specialiųjų reisų autobusų maršrutais. 3. Įpareigoju: 3.1. Jurbarko rajono seniūnijų seniūnus apie šame įsakyme nurodytus vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimus informuoti seniūnijos gyventojus; 3.2. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti šį įsakymą rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook