Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. POSĖDŽ...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės.

1. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020 metais nuostatų patvirtinimo.

3. Dėl Skalvijos namų 2019 metų veiklos ataskaitos.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

5. Dėl pritarimo projektui „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas“.

6. Dėl pritarimo projektui „Neformalaus ugdymo centro plėtra“.

7. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Šimkaičių miestelio bendruomenei.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitos.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano tvirtinimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

11. Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos patvirtinimo.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

13. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo ir remonto 2021-2023 metų plano patvirtinimo.

15. Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo. 16. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų.

17. Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo.

18. Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

19. Dėl funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos patvirtinimo.

20. Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos.

21. Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos.

22. Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

23. Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos.

24. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos.

25. Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

26. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

27. Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos.

28. Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos.

29. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė“.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

31. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo.

33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

34. Dėl pritarimo projektui ,,Stipri bendruomenė – saugus vaikas“.

35. Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą.

36. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola".

37. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai.

38. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo.

39. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo.

40. Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei.

41. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos.

42. Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

43. Dėl pritarimo projektui ,,Savipagalbos raktas šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“.

44. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook