Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 23 D. PO...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 23 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Mokinių ir ugdytinių priėmimo į Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.

7. Dėl leidimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai nuomoti stadioną ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo.

11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo.

13. Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

14. Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

15. Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo.

17. Dėl reagavimo į savižudybių riziką Jurbarko rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo.

18. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

19. Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo.

20. Dėl Jurbarko miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų nustatymo.

21. Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo.

22. Dėl išlaidų kompensavimo sporto klubui „Pantera“. 23. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn.

24. Dėl atsisakymo pirkti parduodamo pastato dalį.

25. Dėl Seredžiaus seniūnijos Klausučių kaimo A. Daugėlos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo.

26. Dėl automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašo patvirtinimo.

27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo.

28. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo.

34. Dėl prisijungimo prie memorandumo „Dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms“.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook