JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. POS...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl pasiūlymų dėl Jurbarko r. savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo.

4. Dėl pritarimo projektui „Asociacijos „Martyno žąsys“ socialinio verslo kūrimas“.

5. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl Jurbarko švietimo centro nuostatų patvirtinimo.

9. Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo.

12. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

13. Dėl vandentiekio bokšto Dangutiškės k., Jurbarko r. sav. stogo nuomos.

14. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei.

15. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo.

18. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko r. savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

19. Dėl sutikimo nugriauti pastatą Muitinės g. 26, Jurbarko m.

20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn.

21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.

22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook