JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. POSĖDŽ...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 25 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl posėdžio darbotvarkės. 

2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2021 metais nuostatų patvirtinimo.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo.

8. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.

10. Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

11. Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

12. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

13. Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

14. Dėl Jurbarko švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

15. Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

16. Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

17. Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

18. Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos.

19. Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

20. Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

21. Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

22. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021-2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.

23. Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos.

24. Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

25. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021-2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

26. Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.

28. Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos plano tvirtinimo.

31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitos.

32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-343 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

34. Dėl pritarimo projektui „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“.

35. Dėl pritarimo projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“.

36. Dėl pritarimo projektui „Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui”.

37. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas”.

38. Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos.

39. Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

40. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai.

41. Dėl patalpų Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav. nuomos.

42. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai.

43. Dėl turto Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav., pirkimo Raudonės seniūnijos reikmėms.

44. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo.

45. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

46. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo.

47. Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo.

48. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola". 4

9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB "Korkas".

50. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini).

51. Dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini).

52. Dėl žemės sklypų, esančių Pasakos Sodo 1-oji g. 3 ir 5, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

53. Dėl žemės sklypo, esančio Milkūniškės k., Raudonės sen., Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

54. Dėl žemės sklypų, esančių Naudvario vs., Smalininkų sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdų papildymo.

55. Dėl žemės sklypo, esančio Sodų g. 8, Klausučių k., Serdžiaus sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo pakeitimo.

56. Dėl žemės sklypo, esančio Mantvilių II k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo nustatymo.

57. Dėl žemės sklypo, esančio Rotulių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

58. Dėl žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 79A, Jurbarko mieste., Jurbarko r. sav., naudojimo būdo nustatymo.

59. Dėl žemės sklypo, esančio Dainių g. 25, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., naudojimo būdo pakeitimo.

60. Dėl žemės sklypo padalinimo Naujininkėlių k. 3, Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

61. Dėl žemės sklypo padalinimo Skirsnemunės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo.

62. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

63. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos.

Posėdžio pradžia 10 val.

Visi sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook