JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 30 D. POS...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 30 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-237 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės gimnazijose patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl leidimo biudžetinei įstaigai Skalvijos namams įsigyti tarnybinį automobilį.

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

7. Dėl lėšų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai, apskaičiavimo, naudojimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Dėl kredito linijos atidarymo.

9. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo.

10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB „Jurbarkų mėsa“.

11. Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Jurbarkų mėsa“.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

13. Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės riterio“ ženklu.

14. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo.

15. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste. III etapas“.

16. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.

17. Dėl 2016 m. spalio 31 d. savivaldybės materialiojo turto nuomos sutarties Nr. G3-82 pratęsimo.

18. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Raudonės bendruomenei „Žiburys“.

19. Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato dalį.

20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

21. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo.

23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos papildomų finansavimo lėšų 2021 metams Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams skyrimo“ pakeitimo.

24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo.

25. Dėl pritarimo projektams „Gyvenamųjų namų kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, M. Valančiaus, Kauno gatvių ir mašinų parkavimo aikštelės Jurbarko mieste nauja statyba“ ir „Kitos paskirties inžinerinio statinio daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo tarp Kauno, Kranto, Nemuno ir Prieplaukos gatvių Jurbarko mieste, bendro naudojimo automobilių parkavimo aikštelių rekonstravimo darbai“.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook