JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. POS...

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 25 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės. 

2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektų paskelbimo“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.

6. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2020 metų veiklos ataskaitos.

7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo.

8. Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.

9. Dėl Skalvijos namų 2020 metų veiklos ataskaitos.

10. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimo.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo.

13. Dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

14. Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

15. Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g.120A, Jurbarko m. pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.

16. Dėl sutikimo perimti Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendro jo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-233 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo.

19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

20. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Jurbarko rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo.

21. Dėl žemės sklypo, esančio Barkūnų g. 72, Jurbarko mieste, naudojimo būdo pakeitimo.

22. Dėl žemės sklypų, esančių Paantvardžio k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo.

23. Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“.

24. Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“.

25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

26. Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.

27. Dėl 2021 metų paskelbimo 1830-1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais.

28. Dėl lėšų limito, skirto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus, konsultacijoms, nustatymo.

29. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos.

30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook