Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėd...

Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio darbotvarkė

1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2. Dėl 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai.

3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „From teacher to teacher“ („Nuo mokytojo link mokytojo“).

5. Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“).

6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“ pakeitimo.

7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams“ pakeitimo.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus  ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo.

9. Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas.

10. Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo.

11. Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams.

12. Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“.

13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-2 „Dėl pritarimo miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo“ pakeitimo.

14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.

15. Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas.

16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo.

17. Dėl patalpų Vydūno g. 56D, Jurbarko m., nuomos.

18. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai.

19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise.

22. Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo.

23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo.

24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

25. Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio” metu.

26. Dėl gatvių Smalininkų ir Girdžių seniūnijose priskyrimo, pavadinimų joms suteikimo, naikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

27. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo.

28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

29. Dėl konkursų Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių pareigoms eiti skelbimo.

30. Dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perėmimo.

31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

33. Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus Sigito Vaitiekūno atleidimo iš pareigų.

34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės mero 2018-08-22 potvarkiu Nr. V3-48.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook