Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Jurbarko r. savivaldybės tarybos gegužės 26 d. posėdžio darbot...

Jurbarko r. savivaldybės tarybos gegužės 26 d. posėdžio darbotvarkė (0)

2022-05-20

 1. Dėl posėdžio darbotvarkės.

 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

3. Dėl pritarimo tarptautiniam projektui.

4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

6. Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2022–2025 metų strateginio veiklos plano.

7. Dėl Jurbarko sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos.

8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-94 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

9. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose.

10. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.

11. Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriumi, pratęsimo.

12. Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijose nuomos.

13. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti ir jo nurašymo.

14. Dėl Mituvos stacionarios prieplaukos Nemuno g. 8, Jurbarko m., perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrui.

15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl leidimo sporto klubui „Girdžiai“ naudotis patalpomis Ateities g. 15, Girdžių k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav., panaudos pagrindais.

17. Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo.

18. Dėl patalpų Liepų g. 2, Šimkaičiuose, Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

19. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai. 20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos.

21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų schemų tvirtinimo.

23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo.

24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo.

26. Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo.

27. Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Zubrickai“ teikiamam projektui.

28. Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dugnai“ teikiamam projektui.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS« AtgalVideo rekomendacijos:

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook