Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsak...

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl gripo epidemijos paskelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos

2020 m. kovo 6 d. Nr. O1-257 Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“: 

1. S k e l b i u gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pradžią Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. kovo 6 d.

2. Į p a r e i g o j u Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorių teikti informaciją Jurbarko rajono gyventojams apie gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktiką bei būtiną elgesį gripo epidemijos metu.

3. R e k o m e n d u o j u Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams gripo epidemijos laikotarpiu:

3.1. sprendimus dėl masinių renginių ribojimo kiekvienu atveju priimti atsižvelgiant į konkretaus renginio riziką;

3.2. įmonėse ir organizacijose, ypač vaikų kolektyvuose, išskirtinį dėmesį skirti patalpų vėdinimui, drėgnam valymui bei dezinfekcijai;

3.3. prireikus – vykdyti kitas prevencines priemones, taikytinas gripo epidemijos metu.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti rajono spaudoje ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Administracijos direktorius Raimundas BASTYS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook