Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. pos...

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. posėdžio darbotvarkė

1.                         Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2.                         Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos investicijų projektui.

3.                         Dėl pritarimo Jurbarko miesto kapinių tvoros su vartais remonto ir restauravimo darbų investicijų projektui.

4.                         Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“.

5.                         Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo.

6.                         Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

7.                         Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

8.                         Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo.

9.                         Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

10.                       Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai.

11.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo.

12.                       Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

13.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo.

14.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo.

15.                       Dėl keleivių vežimo vietiniais autobusų maršrutais tarifų.

16.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl Gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

17.                       Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus.

18.                       Dėl Smalininkų kaimo gatvių priskyrimo Smalininkų miestui.

19.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

20.                       Dėl leidimo vykdyti projekto veiklas (atlikti remonto darbus) savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose.

21.                       Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo. 

22.                       Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Taikomosios aviacijos asociacijai.

23.                       Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai.

24.                       Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“.

25.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo.

26.                       Dėl ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu ir sutikimo jį perduoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

27.                       Dėl būstų pirkimo savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai.

28.                       Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai įsigyti tarnybinį automobilį.

29.                       Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius.

30.                       Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti.

31.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Komentarai

Prašome prisijungti Logan arba registrieren norėdami komentuoti.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook