Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. p...

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio darbotvarkė

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Daivaro Rybakovo atleidimo prieš terminą.
 3. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
 4. Dėl 2018 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
 5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo.
 6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
 7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo.
 8. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai.
 9. Dėl valstybės turto panaudos.
 10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
 11. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo.
 12. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla pratęsimo.
 13. Dėl nekilnojamojo turto (buto) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai.
 14. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose.
 16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams“ pakeitimo.
 18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo.
 20. Dėl Jurgitos Voroninienės skyrimo į Jurbarko švietimo centro direktoriaus pareigas.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-8 „Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo “ pakeitimo.
 22. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl pritarimo projektui „Kauno gatvė pasakoja“ pakeitimo.
 24. Dėl pritarimo projektui „Jurbarkas – Rynas. Vandens turizmo, kultūros ir istoriniai keliai“.
 25. Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto g. 53C, valstybės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei.
 26. Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio“ metu.
 27. Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos rezultatų.
 28. Dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios tvarkybos darbams.
 29. Dėl įgaliojimų suteikimo vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook