Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos...

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaita

Praėję 2020 metai pakeitė mūsų visų gyvenimą: pandemijos akivaizdoje supratome, kad vieni kitiems esame kaip niekad svarbūs, kad nuo kiekvieno iš mūsų elgesio priklauso kito asmens likimas.

Pandemijai niekas nebuvo pasiruošę, nebuvome ir mes. Jau metų pradžioje teko perorientuoti visas iki tol suplanuotas veiklos strategijas ir didžiausią dėmesį, laiką ir išteklius skirti mūsų žmonių apsaugojimui ir epidemiologinės situacijos valdymui. Sprendimus teko priimti akimirksniu, rizikuojant suklysti.

Tačiau pasirinkimo neturėjome: užsienio šalių, kuriose sergančiųjų Covid-19 liga sparčiai daugėjo, praktika rodė, kad visi veiksmai turi būti atliekami nedelsiant. Nors pirmoji banga buvo suvaldyta, mirčių išvengti nepavyko, ir dėl visų prarastų bendruomenės narių liūdime kartu su jumis.

Tačiau ekstremali situacija mus suvienijo ir suteikė naujų galimybių. Savivaldybės tarybos darbas, negalint posėdžiauti tiesiogiai, persikėlė į virtualią erdvę. Nuo to darbo kokybė nenukentėjo.

Priešingai – visi posėdžiai, pasitarimai, diskusijos tapo lengvai prieinami visai rajono bendruomenei, sudarant galimybę dalyvauti priimant visiems svarbius sprendimus.

Metams įpusėjus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikė galimybę ir skyrė lėšų objektams, kurių finansavimo nesitikėjome.

Todėl dėkoju ir didžiuojuosi Jurbarko rajono savivaldybės administracijos komanda, kuri per itin trumpą laiką skaidriai įvykdė viešuosius pirkimus, prižiūrėjo infrastruktūros objektų statybos darbus, sprendė iškilusias problemas.

Ne viskas pavyko, kaip to norėjome: galimai dėl rangovų kaltės laiku nebuvo atlikti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato atnaujinimo darbai, vėlavo objektų projektavimo darbai.

Tačiau neabejoju, kad šiais metais šituos nesklandumus bendromis pastangomis ištaisysime.

Išskirtinio žodžio verti mūsų medicinos ir socialiniai darbuotojai, kuriems teko didžiausias krūvis ir rizika. Jų dėka tapome viena iš geriausiai epidemiologinę situaciją suvaldžiusių savivaldybių.

Praėję metai parodė – susitelkę ir dirbdami kartu galime įveikti bet kokius iššūkius.

Savivaldybės meras Skirmantas MOCKEVIČIUS

Savivaldybės taryba

Savivaldybės taryba įgyvendina rajone savivaldos teisę. 2020 metais tarybos sudėtis nesikeitė.

Rugpjūčio 10 d. pasikeitus tarybos daugumai ir mažumai, rugsėjo 10 d. iš pareigų buvo atleistas mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Leonas Greičius, šias pareigas ėjęs nuo kovo 16 d.

Savo įgaliojimus Savivaldybės taryba realizuoja tarybos posėdžiuose priimdama sprendimus.

2020 m. įvyko 15 Savivaldybės tarybos posėdžių, iš jų 11 eilinių ir 4 neeiliniai. Dėl paskelbto karantino 7 Savivaldybės tarybos posėdžiai vyko nuotoliniu būdu.

2020 m. lapkričio 26 d. posėdis vyko mišriu būdu: posėdis buvo vedamas elektroninio ryšio priemonėmis, o slaptai balsuota tarybos nariams susirenkant gyvai.

Jo metu po slapto balsavimo tarybos narys Petras Vainauskas buvo paskirtas Savivaldybės mero pavaduotoju.

Nuo kovo mėnesio visi Savivaldybės tarybos posėdžiai buvo tiesiogiai transliuojami internetu.

Savivaldybės gyventojai apie posėdžių sušaukimo laiką ir vietą informuojami rajono spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami visi sprendimų projektai, priimti sprendimai, Savivaldybės tarybos posėdžių garso, o nuo 2020 m. kovo 26 d. ir vaizdo įrašai.

2020 m. apsvarstyti 388 sprendimų projektai, priimta 351 sprendimas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai 2020 m. (nuo viršaus iš kairės): Algirdas Gudaitis, Zita Sorokienė, Petras Vainauskas, Inga Molevaitė, Audronis Zairys, Kęstutis Naujokas, Arūnas Samys, Kazimieras Šimkus, Gražvydas Ažna, Remigijus Brazaitis, Gintaris Stoškus, Darius Virvilas, meras Skirmantas Mockevičius, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis, Gvidas Byčius, Vilma Venslauskienė, Audronė Kurienė, Raimundas Jovarauskas, Vilija Zokaitienė, Vidmantas Juzėnas, Liudmila Norkaitienė, Aivaras Šlekys, ir Egidijus Giedraitis. Nuotraukoje nėra Kasparo Jurevičiaus

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai 2020 m. (nuo viršaus iš kairės): Algirdas Gudaitis, Zita Sorokienė, Petras Vainauskas, Inga Molevaitė, Audronis Zairys, Kęstutis Naujokas, Arūnas Samys, Kazimieras Šimkus, Gražvydas Ažna, Remigijus Brazaitis, Gintaris Stoškus, Darius Virvilas, meras Skirmantas Mockevičius, Daivaras Rybakovas, Donatas Jackis, Gvidas Byčius, Vilma Venslauskienė, Audronė Kurienė, Raimundas Jovarauskas, Vilija Zokaitienė, Vidmantas Juzėnas, Liudmila Norkaitienė, Aivaras Šlekys, ir Egidijus Giedraitis. Nuotraukoje nėra Kasparo Jurevičiaus

Tarybos ir mero sekretoriatas

2020 metais Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus ir Savivaldybės merą aptarnavo Tarybos ir mero sekretoriatas.

Sekretoriato vedėja ir 2 specialistai padėjo Savivaldybės tarybai ir merui įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, organizavo savivaldybės viešuosius ryšius.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. taryba priėmė sprendimą 2020 m. gruodžio 31 d. sekretoriatą likviduoti.

Tarybos komitetų veikla

Kontrolės komitetas (iki gruodžio 17 d. komiteto pirmininkas Petras Vainauskas, po gruodžio 17 d. – Algirdas Gudaitis). Įvyko 10 Kontrolės komiteto posėdžių. Jų metu apsvarstyti 25 klausimai, iš jų paminėtini: Socialinio būsto fondo plėtros ir jo valdymo vertinimo Jurbarko rajone audito ataskaita; savivaldybės nekilnojamo turto valdymo vertinimo auditas; savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita; biudžetinės įstaigos Skalvijos namai 2019 m. finansinės ir veiklos audito ataskaita; kelių rajono švietimo įstaigų auditų ataskaita ir kiti.

Finansų, biudžeto ir rajono plėtros komitetas (2020 m. komiteto pirmininko pareigas ėjo Algirdas Gudaitis). Įvyko 11 posėdžių, juose svarstyti 253 sprendimų projektai, išklausytos 9 informacijos.

Ūkio, verslo, ekologijos ir kaimo reikalų komitetas (pirmininkas – Darius Virvilas). Įvyko 10 posėdžių, juose svarstyti 247 sprendimų projektai, išklausytos 8 informacijos.

Socialinių klausimų komitetas (iki lapkričio 23 d. komiteto pirmininkė Liudmila Norkaitienė, nuo lapkričio 23 d. komiteto pirmininkas Kazimieras Šimkus). Komiteto nariai rinkosi į 14 komiteto posėdžių, juose apsvarstė 250 sprendimų projektų.

Tarybos sudarytų komisijų veikla

Tarybos veikla tarp posėdžių vykdoma ne tik komitetuose, bet ir įvairių Savivaldybės tarybos sudarytų nuolatinių (tos kadencijos laikotarpio) ir laikinųjų (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijų bei tarybų posėdžiuose.

2020 m. dirbo šios Savivaldybės tarybos patvirtintos nuolatinės komisijos ir tarybos: Antikorupcijos komisija (iki gruodžio 17 d. pirmininkas Savivaldybės tarybos narys Raimundas Jovarauskas, po gruodžio 17 d. – Gražvydas Ažna). 2020 m. komisija buvo susirinkusi į 3 posėdžius: pritarė Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai, komisijos pirmininko pavaduotoju išrinko Vidmantą Juzėną, aptarė gautą Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 2020 m. lapkričio 3 d. raštą.

Etikos komisija (nuo sausio 30 d. iki gruodžio 17 d. pirmininkas Gintaris Stoškus, nuo gruodžio 17 d. – Inga Molevaitė). Įvyko 10 komisijos posėdžių, kuriuose dažniausiai svarstytos rekomendacijos dėl tarybos narių nusišalinimo nuo klausimų svarstymo tarybos ir komitetų posėdžiuose dėl viešųjų ir privačių interesų.

Tarybos veiklos reglamento rengimo komisija (iki lapkričio 26 d. pirmininkė Inga Molevaitė, po lapkričio 26 d. – Gvidas Byčius). Įvyko 2 komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti Reglamento pakeitimo klausimai.

Apdovanojimų komisija (iki lapkričio 26 d. pirmininkas Skirmantas Mockevičius, po lapkričio 26 d. – Zita Sorokienė). Įvyko 1 komisijos posėdis, kuriame buvo svarstytos gautos anketos-rekomendacijos Padėkos dienos apdovanojimams „Krištolinės lelijos“. Buvo nuspręsta apdovanoti 8 asmenis.

Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija (iki lapkričio 26 d. komisijos pirmininkas – Algirdas Gudaitis, po lapkričio 26 d. – Zita Sorokienė). Įvyko 13 posėdžių. Dėl vienkartinių socialinių išmokų skyrimo kreipėsi 465 asmenys, išmokos skirtos 422 asmenims, neskirta 43 asmenims.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija (komisijos pirmininkė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė, pavaduotojas – Savivaldybės tarybos narys Aivaras Šlekys. Per metus įvyko 4 posėdžiai, kuriuose svarstytos 22 asmenų situacijos.

Neįgaliųjų reikalų komisija (komisijos pirmininkas – Daivaras Rybakovas). Įvyko 1 komisijos posėdis.

Jaunimo reikalų taryba (taryboje dirbo Savivaldybės tarybos nariai Inga Molevaitė ir Gražvydas Ažna, nuo lapkričio 26 d. vietoj Gražvydo Ažnos įrašytas Remigijus Brazaitis). 2020 m. įvyko 4 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai. Svarstyti klausimai dėl jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo, dėl „Skate“ parko rekonstrukcijos, vertintos Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkurso paraiškos ir kiti klausimai.

Bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė – savivaldybės gydytoja Gražina Sutkuvienė) į posėdžius rinkosi 2 kartus. Taryba vertino 2020 m. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų paraiškas. Lėšos skirtos 10 projektų teikėjų, sveikatinimo projektams įgyvendinti paskirstyta 10 072 eurai. Taryba svarstė šių sveikatinimo projektų įgyvendinimo eigą, sprendė dėl visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų likučio panaudojimo.

 Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų taryba rinkosi į 2 posėdžius. Posėdyje tarybos pirmininku išrinktas Romansas Dragūnavičius, svarstyti klausimai dėl savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ataskaitų, dėl sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo, dėl veiklos užduočių įvykdymo įvertinimo ir įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo. Pritarta Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų keitimui.

Narkotikų kontrolės komisija (pirmininkas – savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys). Komisijos posėdyje buvo aptartas Narkotikų kontrolės komisijos 2020 veiklos plano vykdymas, patvirtintas 2021 m. veiklos planas.

Kaimo rėmimo fondo taryba (pirmininkas – Raimundas Jovarauskas). Per 2020 metus buvo gauti 4 prašymai dėl išlaidų kompensavimo, visi prašymai patenkinti. Fondo išlaidos per 2020 metus 1,34 tūkst. Eur, lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra 13,64 tūkst. Eur.

Smulkiojo verslo rėmimo fondo taryba (pirmininkė – Liudmila Norkaitienė). Per metus gauti 43 prašymai dėl išlaidų kompensavimo, 39 prašymai patenkinti. Fondo išlaidos per 2020 metus 20,69 tūkst. Eur, lėšų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. yra 1,94 tūkst. Eur.

Sporto tarybą sudaro 8 nariai. Savivaldybės tarybai joje atstovauja Vilma Venslauskienė. Iki rugsėjo 10 d. Sporto tarybai vadovavo mero pavaduotojas Daivaras Rybakovas, nuo lapkričio 26 d. į Sporto tarybą įrašytas Petras Vainauskas. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 7 tarybos posėdžiai, 1 išvažiuojamasis posėdis. Apsvarstyti 9 klausimai. Taryba svarstė Sporto tarybos darbo reglamentą, veiklos planą, inicijavo Jurbarko rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo pakeitimo svarstymą, 4 kartus aptarė savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimą premijomis už aukštą meistriškumą, įvertino 2020 m. sporto klubų veiklos programoms iš dalies finansuoti paraiškas ir pritarė Sporto tarybos 2019 m. veiklos ir 2019 m. sporto klubų veiklos programų įgyvendinimo ataskaitoms.

Mero veikla

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius koordinavo Savivaldybės tarybos darbą, šaukė tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavo, teikė svarstyti teikiamus projektus ir posėdžių darbotvarkes, pasirašė tarybos sprendimus ir posėdžių protokolus, koordinavo merui pavaldžių įstaigų (16 švietimo įstaigų, 3 socialinės globos įstaigos, 7 sveikatos priežiūros įstaigos, 10 kultūros ir sporto įstaigų, VšĮ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro, Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos) veiklą, vertino įstaigų vadovus, derino veiksmus.

Meras sprendė savo kompetencijos klausimus, leisdamas potvarkius. Per ataskaitinius metus išleisti 403 mero potvarkiai personalo, 75 potvarkiai veiklos klausimais.

Nuo kovo 16 d. paskelbus Lietuvoje karantiną, savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje buvo suaktyvintas savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras, Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius paskirtas operacijų valdymo vadovu.

Meras koordinavo pandemijos suvaldymo eigą savivaldybėje, nuolat derino veiksmus su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, tiesioginėse transliacijose teikė informaciją apie ligos situaciją rajone.

Būdamas savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų valdymo vadovu išleido 15 potvarkių, susijusių su ekstremaliosios situacijos suvaldymu.

Vasario 2–4 d. Skirmantas Mockevičius drauge su kitais šalies merais dalyvavo išvykoje į Briuselį (Belgija).

Vizito metu su Europos Komisijos Regioninės ir miestų plėtros generalinio direktoriaus pavaduotoju Normundsu Popensu (Normunds Popens) merai aptarė Europos Sąjungos regioninę politiką ir finansines galimybes 2021-2027 m. Jurbarko rajono savivaldybės meras pristatė Tauragės regiono savivaldybių projektą „Taurage +“.

Vasario 18–24 d. Skirmantas Mockevičius dalyvavo Izraelio savivaldybių federacijos suorganizuotoje tarptautinėje konferencijoje MUNI WORLD 2020, kuri vyko Tel Avive, Izraelyje.

Lietuvos savivaldybių vadovų delegacija susitiko su Lietuvos ambasados Izraelyje darbuotojais.

Lietuvos ryšių su Palestina biure pasirašyta Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Palestinos savivaldybių asociacijos bendradarbiavimo sutartis.

Su Lietuvos ambasados Izraelyje ambasadore Lina Antanavičiene tartasi dėl tarpininkavimo, kad atsirastų bendradarbiavimas jaunimo mainų bei turizmo srityse su Izraelio savivaldybėmis.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius atstovavo Jurbarko rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijoje.

Jis išrinktas Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto pirmininku.

Meras atstovavo Jurbarko rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros taryboje, yra išrinktas Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininku.

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius (trečias iš dešinės) su kitų Lietuvos savivaldybių merais konferencijoje-parodoje „Muni World 2020“ Tel Avive, Izraelyje.

Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius (trečias iš dešinės) su kitų Lietuvos savivaldybių merais konferencijoje-parodoje „Muni World 2020“ Tel Avive, Izraelyje.

Savivaldybės biudžetas

Jurbarko rajono savivaldybės taryba vasario 27 d. sprendimu Nr. T2- 59 patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą.

Kaip ir ankstesniais metais, 2020 metais buvo vykdomos 8 programos: Bendrųjų funkcijų vykdymo programa.

Strateginiai tikslai – didinti savivaldybės veiklos efektyvumą ir užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą.

Kaimo plėtros programa. Strateginis tikslas – didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio konkurencingumą.

Smulkaus ir vidutinio verslo ir turizmo skatinimo programa. Strateginiai tikslai – kurti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui bei efektyviai panaudoti rajono turistinį potencialą.

Infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa. Strateginiai tikslai – atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą, vykdyti darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą, užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką.

Sveikatos ir aplinkos apsaugos programa. Strateginiai tikslai – teikti kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, formuoti sveiką visuomenę, kurti efektyvią subalansuotą aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo sistemą.

Kultūros ir sporto veiklų plėtros programa. Strateginis tikslas – plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą siekiant išsaugoti regionų kultūrinį tapatumą.

Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo programa. Strateginis tikslas – kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą.

Socialinės paramos plėtros, socialinės atskirties mažinimo programa. Strateginis tikslas – užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą.

2020 m. vasario 27 d. Savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės biudžetą, kuriame šioms programoms įgyvendinti ir jose numatytiems uždaviniams pasiekti buvo suplanuota 31 954 006 eurai pajamų ir tiek pat išlaidų.

Per metus Savivaldybės taryba biudžetą tikslino 7 kartus.

Galutinis patikslintas 2020 metų savivaldybės biudžeto planas – 40 189,6 tūkst. eurų.

Preliminariais duomenimis, planas įvykdytas 36 397,0 tūkst. eurų, arba 90,6 proc.

Tauragė+

2020 metais daug dėmesio, laiko ir energijos skirta funkcinės zonos Tauragė+ strategijos parengimui ir diskusijoms dėl jos įgyvendinimo galimybių.

Šios strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės regiono savivaldybėmis. Strategijos tikslas kurti pridėtinę vertę visam Tauragės regionui.

Kovo 26 d. Savivaldybės taryba sprendimu patvirtino Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją, kuri apima tris prioritetines kryptis: Spalio 13 d. Tauragės apskrities savivaldybių merai pasirašė regioninį susitarimą dėl bendradarbiavimo Tauragės regiono bendros viešojo transporto sistemos kūrime ir susitarė dėl 7 punktų, kuriuos regione ketinama įgyvendinti iki 2022 metų.

Pagal patvirtintą strategiją buvo parengta projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ paraiška ir pateikta finansavimui gauti.

2020 m. gruodžio 30 d. su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ finansavimo sutartis.

Jurbarko miesto pramonės rajone bus modernizuoti ir naujai įrengti inžineriniai tinklai (rekonstruoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai bei atnaujintas gatvių apšvietimas);

Bus rekonstruota Jurbarko autobusų stotis; Jurbarko autobusų stoties teritorijoje bus įrengtos 2 elektrinių automobilių krovimo stotelės;

Bus įsigyti 3 elektriniai autobusai;

Įdiegta regioninė 4 savivaldybių viešojo transporto elektroninio bilieto ir elektroninė viešojo transporto maršrutų eismo tvarkaraščių sistema;

Naujai pastatytame Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos priestate bus įrengtas baseinas.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Įsimintinos 2020 metų akimirkos

Vasario 16 d. iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu Jurbarko kultūros centre antrą kartą vyko Savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva organizuojama Padėkos diena – iškilmingas, viešas ir atviras visai bendruomenei renginys, kurio metu pagerbti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius metus labiausiai nusipelnę Jurbarko kraštui.

Liepos 27 d. savivaldybėje lankėsi Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robertas S. Gilkristas (Robert S. Gilchrist). Vizito metu ambasadorius susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės vadovais, domėjosi savivaldybės tarptautiniu bendradarbiavimu, įgyvendinamais projektais bei galimybėmis bendradarbiauti kultūros srityje. Ambasadorius, lydimas Savivaldybės mero, aplankė skulptoriaus Vinco Grybo memorialinį muziejų ir Sinagogų aikštės memorialą, kurį įvertino kaip išskirtinę reikšmę turintį žydų tautos istorinės atminties išsaugojimo simbolį.

Rugpjūčio 20–23 dienomis įvyko tradicinė Jurbarko krašto šventė, skirta Vinco Grybo metams. Šventės programa pasižymėjo mėgėjų meno kolektyvų išmone, vyko daugybė įvairių renginių. Parodos, spektakliai, koncertai, sporto varžybos ir įvairiausios pramogos užpildė miesto erdves, sukvietė į jas daug miestelėnų ir svečių. Ypač didelis dėmesys šiais metais buvo skirtas skulptoriaus Vinco Grybo 130-mečiui paminėti. Rugpjūčio 22 d. muziejus pristatė „Pegasų“ parodą bei lauko edukacinę ekspoziciją „Nuo antikos iki Vinco Grybo“. Muziejaus erdvėje jurbarkiečius džiugino įsimintini koncertai.

Rugpjūčio 21 d. savivaldybės iniciatyva Jurbarko viešojoje bibliotekoje įvyko Jurbarko ir Krailsheimo (Vokietija) bendradarbiavimo 20 metų sukakties paminėjimas. Nors Jurbarko partneriai dėl koronaviruso sukeltų sunkumų negalėjo dalyvauti renginyje, bet šiuolaikinių technologijų pagalba buvo pasikeista sveikinimais, o tiesioginę transliaciją stebėjo ne tik Vokietijos draugai, bet ir kraštiečiai, gyvenantys Australijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir kitose šalyse.

Rugsėjo 4 d. Rokiškio krašto muziejuje Jurbarko r. savivaldybės merui Skirmantui Mockevičiui įteikta Ruvino Būno vardo premija. Šią premiją 2016 m. įsteigė organizacija „Prisimenant Litvakus, Inc“, kuriai atstovauja Philip S. Shapiro (JAV) ir Rokiškio krašto muziejus. Ruvinas Būnas – Rokiškio krašte gimęs žydų tautybės jaunuolis, tapęs kariu savanoriu ir 1920-aisiais žuvęs mūšyje už Lietuvos laisvę. S. Mockevičiui premija įteikta už prasmingą veiklą ir rūpestį puoselėjant žydų kultūros paveldą bei Jurbarko žydų bendruomenės atminimo įprasminimą Sinagogų aikštės memoriale.

Rugsėjo 18 d. Jurbarke viešėjo Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas (Krešimir Kedmenec). Aptartas bendradarbiavimas kultūros srityje tarp Jurbarko rajono savivaldybės ir Kroatijos Respublikos ambasados. Sutarta Jurbarko viešojoje bibliotekoje surengti parodą „Markas Maruličius – Europos humanistas“ ir tris Kroatijos kino popietes. Gruodžio 8 d. pasiekė liūdna žinia apie ambasadoriaus Krešimiro Kedmeneco mirtį.

Lapkričio mėnesį sukurtas ir visuomenei pristatytas Jurbarko krašto prekės ženklas „Jurbarkas – rojaus kelio sostinė“.

Gruodžio 2-4 dienomis meras Skirmantas Mockevičius ir Žemės ūkio skyriaus vedėjas Martynas Kursevičius įteikė apdovanojimus – simbolines stiklines „Bitutes“. Iš kiekvienos kaimiškos seniūnijos buvo išrinkta po vieną labiausiai nusipelniusią šeimą ar asmenį. „Kaimo darbštuolių“ apdovanojimo tikslas – pastebėti, įvertinti ir rajono bendruomenei pristatyti kaime gyvenančius ir nuoširdžiai dirbančius žmones. Pirmosios „Bitutės“ įteiktos: Astai ir Albinui Žukauskams (Eržvilko seniūnija) Ryčiui Andriulaičiui (Girdžių seniūnija) Gitanai ir Tomui Bingeliams (Juodaičių seniūnija) Virginijai ir Gediminui Bakšiams (Jurbarkų seniūnija) Daliai ir Rolandui Juškiams (Raudonės seniūnija) Bronislovui Krikštanui (Seredžiaus seniūnija) Editai ir Albinui Matijošaičiams (Skirsnemunės seniūnija) Raimondai ir Laimonui Karveliams (Smalininkų seniūnija) Janinai ir Algiui Dobilams (Šimkaičių seniūnija) Rimai ir Rolandui Dabašinskams (Veliuonos seniūnija) Donatai ir Vaidui Rimkams (Viešvilės seniūnija).

Gruodžio 1 d. Šilalės, Jurbarko, Tauragės, Pagėgių rajonų savivaldybių merai Algirdas Meiženis, Skirmantas Mockevičius, Dovydas Kaminskas, Vaidas Bendaravičius pasirašė Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius išrinktas Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininku. „Džiaugiuosi, kad į naujai steigiamą Regiono plėtros tarybą susijungė visos Tauragės regiono savivaldybės. Tikiu, kad bendromis jėgomis pasieksime gerų rezultatų. Tiek įgyvendinant bendrus projektus, tiek kuriant visų savivaldybių teritorijas vienijančią strategiją. Drauge spręsime, kur panaudoti regionams skirtas lėšas. 2021–2027 m. ES fondų investicijų programoje numatyta, kad regionų plėtros planų įgyvendinimo finansavimui užtikrinti bus skirta ne mažiau nei 30 proc. ES struktūrinių fonų lėšų. Taigi labai svarbu kartu spręsti, kokius bendrus projektus vystyti, kaip sukurti patrauklią infrastruktūrą ir palankią socialinę-ekonominę regiono aplinką“, – apie pasirašyto dokumento svarbą kalbėjo meras Skirmantas Mockevičius.

Jurbarko r. savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaita teikiama vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 20 str. 7 d. Išsami savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaita skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žr. STRUKTŪRA, KONTAKTAI–MERAS). Ataskaitos santrauką parengė Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook