Jurbarko rajono visuomenė kviečiama įsijungti į Piliečių chart...

Jurbarko rajono visuomenė kviečiama įsijungti į Piliečių chartijos rengimą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su kitomis Tauragės apskrities savivaldybėmis, siekdama gerinti asmenų aptarnavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei bei piliečių pasitenkinimą jomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ įgyvendina iš dalies finansuojamą Europos Socialinio fondo, nacionalinio biudžeto ir savivaldybių lėšomis projektą Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“. Viena iš numatytų projekto veiklų – parengti Jurbarko rajono savivaldybės Piliečių chartiją.

Piliečių chartija – tai konsultuojantis su paslaugų vartotojais parengtas ir viešai skelbiamas viešojo valdymo institucijos dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie viešojo valdymo institucijos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus ir nustatomi paslaugų vartotojų veiksmai bei elgsenos principai, kuriuos jie turėtų atlikti, norėdami gauti institucijos deklaruojamos kokybės paslaugas.

Piliečių chartijoje turėtų atsispindėti bendras siekis gerinti paslaugos teikėjo ir gavėjo bendradarbiavimą ir pasitikėjimą vienas kitu, kelti teikiamų paslaugų kokybę, akcentuojant institucijos tikslus, paslaugų teikimo principus, jų veiklos monitoringą, kartu numatant galimybę piliečiams ir vartotojams skųstis dėl paslaugų kokybės ir kartu dalyvauti sprendžiant dėl paslaugų teikimo proceso ir kokybės gerinimo, abipusiai prisiimant atsakomybę. Todėl į šį Piliečių chartijos rengimo procesą yra kviečiami aktyviai įsitraukti tiek Jurbarko rajono politikai ir savivaldybės administracijos vadovai bei specialistai, tiek ir verslo bei visuomenės atstovai.

Kad Piliečių chartija taptų visuomenę ir valdžios atstovus vienijančiu įrankiu sprendžiant Jurbarko rajonui aktualius klausimus ir kiekvienam piliečiui svarbius asmeninius reikalus, numatoma įsigilinti į pastaruoju metu savivaldybės teikiamų paslaugų specifiką ir problematiką bei gyventojų ir verslininkų lūkesčius ir pagrįstus argumentus dėl jiems teikiamų paslaugų kokybės pagerinimo bei abipusio supratimo ir didesnio bendradarbiavimo. Kad visų suinteresuotų pusių mintys būtų išgirstos, numatoma savivaldybės internetinėje svetainėje patalpinti informaciją apie Piliečių chartijos rengimą bei anketą kiekvieno nuomonei išsakyti. Rengiamos Piliečių chartijos metmenis planuojama aptarti rengiant susitikimus su visuomenės ir verslo atstovais kiekvienoje Jurbarko rajono seniūnijoje, į kuriuos bus kviečiami už teikiamų paslaugų kokybę atsakingi savivaldybės administracijos specialistai,  seniūnai, seniūnaičiai, vietos bendruomenių atstovai, politikai. Tik bendradarbiaujant galės būti parengtas daugiau abipusio pasitikėjimo ir geranoriškumo įnešantis dokumentas, rekomenduojantis, kaip turėtų elgtis valdžios atstovai ir patys piliečiai sprendžiant visiems aktualius klausimus.

Parengta Piliečių chartija turės aptarti šiuos bendrus bruožus: Viešųjų paslaugų teikimo ir gyventojų aptarnavimo kokybės standartus ir kriterijus; kompetencijas ir atsakomybę; informacijos abipusį pateikimą ir nusiskundimų nagrinėjimą bei žalų atlyginimo aptarimą; kas bendrai sudarytų efektyvias priemones, skirtas užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas.

Profesorius Rimantas Dapkus

Komentarai

Prašome prisijungti Logan arba registrieren norėdami komentuoti.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook