Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Krištolinės lelijos 2018

Krištolinės lelijos 2018

KVIEČIAME SIŪLYTI PRETENDENTUS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PADĖKOS DIENOS APDOVANOJIMUI „krištolinės lelijos 2018“

Praėjusiais metais Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius pasiūlė naują tradiciją kiekvienais metais organizuoti iškilmingą, viešą ir atvirą visai bendruomenei renginį – Padėkos dieną, kurios metu būtų pagerbti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius kalendorinius metus labiausiai nusipelnę Jurbarko kraštui. 

Tokiam jo siūlymui 2018 m. sausio 25 d. pritarė ir savivaldybės taryba, kuri patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dienos nuostatus. Šis dokumentas apibrėžia ir nustato Padėkos dienos organizavimo, pretendentų teikimo apdovanoti ir apdovanojimo tvarką. Kiekvienais metais numatoma apdovanoti ne daugiau kaip 10 asmenų pagal šias kategorijas:

  • už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje;
  • už naujų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą;
  • įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus;
  • savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems;
  • už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą;
  • už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą;
  • atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose;
  • veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu;
  • už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje;
  • už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.

Siūlyti apdovanoti pretendentus, labiausiai nusipelniusius Jurbarko kraštui per praėjusius kalendorinius metus, gali: savivaldybės meras, tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai ir jų grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, įmonių, įstaigų kolektyvai. Pretendentus vertins Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija.

Pretendentus apdovanojimui kviečiame siūlyti iki 2019 m. sausio 15 d. Siūlantieji pretendentus Apdovanojimų komisijai turi pateikti Jurbarko rajono savivaldybės padėkos dienos apdovanojimo pretendento anketą-rekomendaciją su joje išdėstytais pasiūlymo motyvais. Užpildytą anketą galima pristatyti į savivaldybės administracijos priimamąjį arba atsiųsti adresu: Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijai, Dariaus ir Girėno g. 96, 74184 Jurbarkas. El. paštas info@jurbarkas.lt. Padėkos dienos nuostatus ir pretendento anketą-rekomendaciją rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt skiltyje „Naujienos“.

Preliminariai numatoma, kad Padėkos dienos apdovanojimai „Krištolinės lelijos 2018“ bus įteikti iškilmingo renginio metu 2019 m. vasario 9 d.

 

Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatas

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook