Kviečiame į pilotinio projekto „Tauragė+“ strategijos aptarimą

Kviečiame į pilotinio projekto „Tauragė+“ strategijos aptarimą

Projekto „Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategija rengiama visam Tauragės regionui (keturioms apskrities savivaldybėms), siekiant nustatyti savivaldybėms svarbius probleminius klausimus, kurių sprendimui reikia bendrų veiksmų. Funkcinės zonos strategijos parengimas yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Tauragės apskrities savivaldybėmis. 

Šia iniciatyva siekiama paskatinti regiono savivaldybes kartu su socialiniais partneriais, verslininkais ir bendruomenių atstovais ieškoti bendrų sprendinių, siekiant efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtas valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos investicijų finansavimas.

Tauragės apskrities savivaldybės šiuo metu pasiūlė šias galimas projekto „Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategijos kryptis:

  • Pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimas;
  • Regiono gyventojų mobilumo (vidaus susisiekimo) gerinimas;
  • Būsto, skirto specialistams pritraukti, plėtra;
  • Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimas;
  • Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas senyvo amžiaus žmonių priežiūrai;
  • Regiono patrauklumo didinimas, išnaudojant sveikatos, kultūros ir sporto infrastruktūrą;
  • Turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimas.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertais 2019 m. liepos 16 d. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje organizuoja susitikimus, skirtus aptarti projekto „Tauragė+“ funkcinės zonos plėtros strategijos galimas kryptis, o taip pat identifikuoti svarbiausias problemas ir numatyti efektyvius jų sprendimo būdus.

Siekiant konstruktyvaus darbo, susitikimai organizuojami pagal šias strategijos kryptis:

9.30 val. – Pramoninių rajonų investicinio patrauklumo didinimas.

11.30 val. – Turizmo plėtojimui svarbios infrastruktūros sukūrimas. Regiono patrauklumo didinimas, išnaudojant sveikatos, kultūros ir sporto infrastruktūrą.

14.00 val. – Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas senyvo amžiaus žmonių priežiūrai.

15.30 val. – Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo mažuose miesteliuose ir kaimuose sistemų sukūrimas. Būsto, skirto specialistams pritraukti, plėtra.

Kviečiame dalyvauti savivaldybės ir jos institucijų, bendruomenių atstovus, verslininkus, socialinius partnerius, gyventojus ir visus kitus asmenis, kuriems rūpi Jurbarko, o drauge ir Tauragės krašto plėtra bei gyvenimo kokybės gerinimas. Susitikimų metu vyks aktyvi diskusija dėl pasiūlytų krypčių, esamų problemų bei jų sprendimo būdų.

Prašome teikti pasiūlymus – užpildyti pasiūlymo formą (skelbiama puslapyje www.jurbarkas.lt). Tai sudarys galimybę susitikimo metu apsvarstyti konkrečius pasiūlymus ir ieškoti būdų, kaip juos įgyvendinti. Užpildytą formą prašome atsiųsti elektroniniu paštu g.cesonis@cpva.lt, ernestas.sinkus@jurbarkas.lt arba pateikti susitikimo metu.

Investicijų ir strateginio planavimo skyrius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook