Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos dienos apdovanojimui „K...

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“

Vasario mėnesį savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva organizuojama Padėkos diena – iškilmingas, viešas ir atviras visai bendruomenei renginys, kurio metu bus pagerbti Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, per praėjusius 2019  metus labiausiai nusipelnę Jurbarko kraštui.  Tarybos patvirtinti Padėkos dienos nuostatai numato, kad  asmenys gali būti apdovanoti pagal šias kategorijas:

  • už aktyvų Jurbarko krašto garsinimą Lietuvoje bei užsienyje mokslo, švietimo, meno, politikos, verslo, sporto ar kitoje svarbioje visuomenei srityje;
  • už naujų technologijų taikymą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių ir rinkų paiešką, darbo vietų sukūrimą;
  • įgyvendinusiems Jurbarko kraštui svarbius projektus;
  • savo veikla parodžiusiems sektiną pavyzdį, kilniai pasielgusiems;
  • už rajono savivaldybės etnokultūrinio paveldo saugojimą ir puoselėjimą;
  • už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyvų žmonių ugdymą, pilietines iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, už viešo saugumo gerinimą;
  • atviros visuomenės ugdymą, aktyvų ir sėkmingą darbą profesinėse sąjungose;
  • veiklą, vienijančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiavertės partnerystės pagrindu;
  • už reikšmingą indėlį sveikatos apsaugos sistemos srityje;
  • už aktyvią savanorystę bei jos skatinimą, socialinės paramos teikimą, neįgaliųjų, socialiai atskirtų visuomenės grupių ir jų narių integravimą į visuomenę.

Siūlyti apdovanoti pretendentus, labiausiai nusipelniusius Jurbarko kraštui per praėjusius kalendorinius metus, gali: savivaldybės meras, tarybos nariai, seniūnijų seniūnai, seniūnaičiai, Jurbarko rajono savivaldybės gyventojai ir jų grupės, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, įmonių, įstaigų kolektyvai. Pretendentus vertins Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisija.

Pretendentus apdovanojimui kviečiame siūlyti iki 2020 m. sausio 23 d. Siūlantieji pretendentus Apdovanojimų komisijai turi pateikti Jurbarko rajono savivaldybės Padėkos dienos apdovanojimo pretendento anketą-rekomendaciją su joje išdėstytais pasiūlymo motyvais. Užpildytą anketą galima pristatyti į savivaldybės administracijos priimamąjį arba atsiųsti adresu: Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijai, Dariaus ir Girėno g. 96, 74184 Jurbarkas. El. paštas info@jurbarkas.lt. Padėkos dienos nuostatus ir pretendento anketą-rekomendaciją rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt skiltyse „NAUJIENOS“ ir „SAVIVALDYBĖ-APDOVANOJIMAI“( https://www.jurbarkas.lt/index.php?83659267)

Numatoma, kad Padėkos dienos apdovanojimai „Krištolinės lelijos 2019“ bus įteikti vasario 16 d. iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu.

 

 

Tarybos ir mero sekretoriatas

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook