Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir kolaborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO...

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija 2021 m. balandžio 20 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ (projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0003) sutartį, kurioje numatytos projektui įgyvendinti skirtos finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 118 279,00 Eur (vienas milijonas vienas šimtas aštuoniolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt devyni eurai 00 ct). Projekto metu Jurbarko rajono savivaldybei panaudos pagrindais perduotuose valstybinės žemės sklypuose (Lauko g. 18, Jurbarko m.; Vasaros g. 1, Jurbarko m.; Nemuno g. 83A, Smalininkų m.) numatoma pastatyti 3 grupinio gyvenimo namus (GGN) po 10 vietų kiekviename.

Pastatytuose GGN bus apgyvendinta 30 asmenų iš Adakavo socialinių paslaugų namų (Adakavo SPN). Siekiant didinti proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų turinčių asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius įgūdžius, projekto įgyvendinimo metu planuojama sudaryti tinkamas sąlygas dienos užimtumo ir socialinių dirbtuvių, nukreiptų į skalbimo paslaugų teikimą, veikloms.

Dienos užimtumo veiklos būtų vykdomos jau įrengtose patalpose, o socialinių dirbtuvių veiklai numatoma remontuoti patalpas bei įsigyti būtiną įrangą ir baldus. Įgyvendinus projektą, socialinių dirbtuvių veikloje dalyvaus 12 asmenų, dienos užimtumo centre lankysis 18 asmenų.

Įgyvendinus projektą, bus sudaryta galimybė pertvarkyti socialinės globos įstaigą Adakavo SPN, apgyvendinant tikslinės grupės asmenis bendruomenėse ir kuriant bendruomenines socialines paslaugas, tokiu būdu užtikrinant sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto veiklas planuojama įgyvendinti iki 2023 m. vasario 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija šį projektą įgyvendins kartu su partneriais: Adakavo socialinių paslaugų namais ir viešąja įstaiga Jurbarko socialinės paslaugos.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook