Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. posėdžio darbotvarkė

(2019-01-23 potvarkis Nr. V3-3)

 1. Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl Jurbarko švietimo centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
 3. Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos 2018 metų ataskaitos.
 4. Dėl įgaliojimo svarstyti ir įvertinti Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas bei numatyti veiklos užduotis.
 5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 8. Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 9. Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo.
 10. Dėl pritarimo projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“.
 11. Dėl Taikos gatvės, esančios Klausučių k., Seredžiaus sen., pavadinimo pakeitimo.
 12. Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko seniūnijoje suteikimo.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Jurbarko miesto daugiabučių namų kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo.
 15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 17. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl priemokų savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui“ pripažinimo netekusiu galios.
 18. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo.
 19. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo“ pakeitimo.
 20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio darbo užmokesčio.
 22. Dėl Jurbarko rajono kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio kadencijos laikotarpio nustatymo.
 23. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus Sauliaus Jakščio tarnybinio nusižengimo.
 24. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo.
 26. Dėl žemės sklypo ne konkurso tvarka nuomos.
 27. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Skalvijos namams.
 28. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialų patalpų nuomos įkainių patvirtinimo.
 29. Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m., nuomos.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-278 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais VšĮ „Plačiajuostis internetas“ pakeitimo.
 31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo.
 32. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 33. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 34. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 35. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos.
 36. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 37. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 38. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 39. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
 40. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2018 metų veiklos ataskaitos.
 41. Dėl pritarimo Raudonės pilies investicijų pasiūlymui.

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžio darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook