Posėdžio darbotvarkė

Posėdžio darbotvarkė

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 1. Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.
 2. Dėl pritarimo projektui „Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“.
 3. Dėl pritarimo projektui „Verslumo ugdymas – naujos galimybės“.
 4. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo.
 5. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai.
 6. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo.
 7. Dėl banko paskolos.
 8. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.
 10. Dėl pritarimo projektui „Informavimo ir konsultavimo apie socialines paslaugas plėtojimas“.
 11. Dėl įgaliojimų suteikimo dirbti socialinį darbą su šeimomis ir vykdyti atvejo vadybos funkcijas bei koordinuoti atvejo vadybos procesus.
 12. Dėl pritarimo projektui „Labdaros valgyklos atnaujinimas“.
 13. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-250 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko mieste, Vytauto g. 53C, valstybės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ pakeitimo.
 14. Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Antkalnės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus.
 15. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje-daugiafunkciame centre patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl pastato Barkūnų g. 8A, Jurbarke centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio eksploatavimo“ pakeitimo.
 17. Dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir į šį sąrašą įtrauktų kelių (gatvių) rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 18. Dėl pavadinimo gatvei Antšvenčių kaime, Smalininkų seniūnijoje, suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės Smalininkų kaime, Smalininkų seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo.
 19. Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo.
 20. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
 21. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 22. Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 23. Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatų.
 24. Dėl vandentiekio bokšto Klausučių k., Jurbarko r. sav., dalies stogo nuomos.
 25. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 26. Dėl ligoninės patalpų nuomos pacientų dietinio maitinimo paslaugai.
 27. Dėl nekilnojamojo turto Barkūnų g. 28, Jurbarko m., perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn.
 28. Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai.
 29. Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
 30. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 31. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

                   Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžio darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „Informacija tarybos nariams“. Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „Teisinė informacija“–„Teisės aktų projektai“.

Savivaldybės meras                                             Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook