Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Potvarkis dėl apklausos

Potvarkis dėl apklausos

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS DĖL NUOVAŽŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO ROTULIŲ KAIME PASKELBIMO
 
2020-02-25 Nr. V3- 11
Jurbarkas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, 42 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T2-39 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3–5 punktais, atsižvelgdamas į Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 14 d. potvarkį Nr. V3-1 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime paskelbimo inicijavimo“ ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T2-13 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime būdo nustatymo“:

  1. S k e l b i u vietos gyventojų apklausą dėl įvažiavimų / išvažiavimų (nuovažų) skaičiaus sumažinimo iki dviejų Rotulių kaime Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje.
  2.  N u s t a t a u:

2.1.  apklausos teritoriją – Jurbarko rajono savivaldybės Rotulių kaimo teritorija;

2.2.  apklausos laikotarpį – nuo 2020 m. kovo 2 d. iki 2020 m. kovo 13 d.;

2.3.  apklausos laiką: darbo dienomis, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.;

2.4.   apklausos vykdymo vietą – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos administraciniame pastate, Mokytojų g. 3, Jurbarkai, Jurbarko r.

2.5.  apklausos būdą – tiesioginės gyventojų nuomonės įrašymas apklausos dalyvių sąrašuose (Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo 1 priedas);

2.6.  apklausai teikiamo klausimo tekstas: „Pritariu (nepritariu), kad įvažiavimų / išvažiavimų  (nuovažų) skaičius, į kelią Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, Rotulių kaimo ribose būtų sumažintas iki dviejų“.

  1. S u d a r a u šią vietos gyventojų apklausos komisiją:

3.1. Audronis Kačiušis, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūnas, komisijos pirmininkas;

3.2. Stasė Dulkienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos vyriausioji specialistė;

3.3.  Vaida Karopčikienė, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos specialistė.

4. P a v e d u:

4.1. komisijai vykdyti vietos gyventojų apklausą;

4.2. komisijos pirmininkui apklausos komisijos protokolus ir kitus su apklausa susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusios apklausos ir paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt ir Jurbarkų seniūnijos skelbimų lentoje.

            5. Į p a r e i g o j u:

5.1.       Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrių šį potvarkį paskelbti per vietines visuomenės informavimo priemones, savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt;

5.2.        Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Jurbarkų seniūnijos seniūną šį potvarkį paskelbti seniūnijos skelbimų lentoje.

            6. Pripažįstu netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės mero 2020 m. vasario 14 d. potvarkį Nr. V3-9 „Dėl vietos gyventojų apklausos dėl nuovažų skaičius sumažinimo Rotulių kaime paskelbimo“.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius
« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook