Savivaldybės veiklos ataskaitos pristatytos Girdžių, Jurbarkų...

Savivaldybės veiklos ataskaitos pristatytos Girdžių, Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijų bendruomenėms

Tęsiant Jurbarko rajono savivaldybės tarybos, mero ir administracijos direktorės 2017 metų veiklos ataskaitų pristatymus bendruomenėms, susitikimai su gyventojais šią savaitę buvo surengti Girdžių, Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijose.

Prieš susitikimą su Girdžių seniūnijos bendruomene savivaldybės vadovai ir tarybos nariai, lydimi Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės Almos Uznės, apsilankė Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyriaus patalpose ir apžiūrėjo čia vykstančius pokyčius. Savivaldybės vadovai tikisi, kad įstaigos Girdžiuose veiks kaip daugiafunkciame centre. „Jau netrukus šiose patalpose įsikurs Girdžių seniūnijos administracija, biblioteka, veiks Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centro kabinetas. Bibliotekos patalpų remontas jau baigtas. Tam iš rajono biudžeto skirta kiek daugiau nei 5 000 Eur. Girdžių seniūnijos patalpose pirmame aukšte vietoje klasių įrengti kabinetai, šiuo metu baigiamas remontuoti koridorius. Šiems darbams atlikti iš savivaldybės biudžeto skirta 55 000 Eur“, – sakė savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė. Šiuo metu mokyklos pastate vyksta pradinis ir priešmokyklinis ugdymas, veikia vaikų dienos centras. Esamas laisvas patalpas rūsyje, tikimasi, norės panaudos pagrindais perimti nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai domėjosi tolimesniu dabartinio seniūnijos pastato likimu. „Sprendžiant pastato likimą bus svarbūs Jūsų pasiūlymai“, – informavo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

„Įgyvendinant Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintą trejų metų gatvių asfaltavimo planą šiuo metu rengiamas Tuopų gatvės, esančios Gudelių kaime, techninis darbo projektas. Tikimasi, kad kitais metais bus galima pradėti vykdyti gatvės rekonstravimo darbus. Žinoma, viskas priklausys nuo gauto finansavimo“, – kalbėdama apie gatvių asfaltavimą pastebėjo administracijos direktorė. Pasak jos, šio mėnesio pabaigoje tikimasi gauti finansavimą kelių priežiūrai. Išėjus pašalui ir pradžiūvus kelių dangai bus galima pradėti vykdyti žvyravimo ir greideriavimo darbus.

Svarbiausias klausimas Jurbarkų seniūnijos bendruomenei – Dainių miškas. UAB „Presto durpės“ ir toliau siekia išgauti durpes Dainių miške ir yra pateikę savivaldybei derinti Jurbarko rajono Dainių durpių telkinio naudojimo (kasybos-rekultyvavimo) projektą. Savivaldybė projektą atsisakė derinti, šiuo metu yra gautas bendrovės advokatų raštas „Dėl žemės gelmių naudojimo projekto derinimo”, kuriame išdėstomas ultimatyvus reikalavimas „įvertinti savo pozicijos nepagrįstumą ir suderinti žemės gelmių naudojimo projektą“. UAB „Presto durpės“ neatsisako ketinimų išgauti durpes visiškai šalia Jurbarko miesto ir tuo tikslu iškirsti Dainių mišką, kuris yra registruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre.

Dar 2013 metais gyventojai, sužinoję apie UAB „Presto durpės“ pateiktą prašymą leisti miško žemę Dainių pelkėje paversti kitomis naudmenomis, įgyvendindami Vietos savivaldos įstatyme numatytą apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę, kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybę su prašymu įregistruoti gyventojų iniciatyvinę grupę dėl gyventojų apklausos paskelbimo. Gyventojų apklausoje 421 Jurbarkų seniūnijos gyventojas vienbalsiai nepritarė Dainių miško iškirtimui ir durpyno įrengimui. Pažymėtina, kad nebuvo nė vieno gyventojo, sutikusio su miško iškirtimu ir durpyno įrengimu. Dar daugiau, kiti 624 Jurbarko rajono gyventojai, gyvenantys ne apklausos teritorijoje, taip pat nepritarė miško žemės pavertimui kitomis naudmenomis ir durpių karjero įrengimui, surinkdami parašus ir pateikdami juos savo atstovaujamajai institucijai – Tarybai.

Toks vieningas ir aiškus gyventojų nuomonės išreiškimas parodo, koks yra šio miško išsaugojimas svarbus Jurbarko bendruomenei. Meras Skirmantas Mockevičius raštu, kuriame išsamiai aprašyta susiklosčiusi situacija nuo 2012 metų ir pateikti konkretūs faktai, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos komitetą, Vyriausybę, Aplinkos ministeriją, Jurbarko-Pagėgių rinkiminėje apygardoje rinktą Lietuvos Respublikos Seimo narį R. Jušką su prašymu „padėti išspręsti susidariusią problemą, atsižvelgiant į visuomenės ir savivaldybės institucijų nuomonę, susijusią su žemės gelmių naudojimu ir planavimu, ir apriboti UAB „Presto durpės“ galimybes neatsižvelgti ir nesiskaityti su vietos gyventojų ir savivaldybės viešu interesu“. „Esame nusiteikę iki galo ginti savivaldybės gyventojų apsisprendimą ir viešą interesą, net jei būtume įvelti į bylinėjimąsi teismuose“, – teigia meras.

Savivaldybės vadovai informavo Jurbarkų seniūnijos gyventojus apie pradedamą įgyvendinti projektą Rotulių lopšelyje-darželyje, kuriuos siekiama padidinti darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Bus atliekami pastato kapitalinio remonto darbai, kuriuos sudarys: vidaus patalpų (apie 450 kv. m) remontas, panduso remontas, inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, elektros, elektroninių ryšių,  vandentiekio ir nuotekų sistemų) atnaujinimas,  gaisrinės bei apsauginės signalizacijos įrengimo darbai. Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotos 2 grupių patalpos, grupių virtuvėlės,  suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, suremontuoti koridoriai. Projekto vertė – 258.030,90 Eur, iš jų: 192.168,00 Eur – ES fondų lėšos, 16.956,00 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 48.906,90 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų.

Po ataskaitų pristatymo Šimkaičiuose, savivaldybės vadovai sulaukė gyventojų nusiskundimų geriamojo vandens kokybe ir klausimų apie vandentiekio bei nuotekų infrastruktūros plėtrą Šimkaičių gyvenvietėje. „Šiuo metu ruošiamas specialusis planas, kuriame bus pateikti siūlymai, kaip kiekvienoje seniūnijoje ir kiekviename kaime turėtume spręsti šią problemą. Galbūt, kai kur su individualiais gręžiniais ar individualiais nuotekų valymo įrenginiais, nes savivaldybės biudžeto galimybės yra ribotos. Kai turėsime šį planą, su juo supažindinsime seniūnus, kurie informuos gyventojus apie tai, kokias vizijas mato projektuotojai sprendžiant minėtą problemą“, – informavo savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė ir informavo, kad tarp kitų rajono gyvenviečių Šimkaičių seniūnijoje numatyta įrengti vandens gerinimo įrenginius ir vandens gręžinius Paskynų ir Graužėnų kaimuose.

„Geriamojo vandens problema yra ir kituose miesteliuose, bet kaip minėjo administracijos direktorė, prisiėmus vieną ar kitą projektą, mes kartu turime prisiimti ir atsakomybę, kad tas projektas bus įgyvendinamas, t. y. pasiekiami tam tikri rodikliai, vienas iš jų – naujų vartotojų skaičius. Jeigu nepasieksime rodiklių, tuomet į šią infrastruktūrą investuotas lėšas privalėsime grąžinti visų mokesčių mokėtojų sąskaita. Tai, kad Jūs iškėlėte šią problemą – labai gerai, nes ji atsiguls reikiamuose dokumentuose, kad vertindami būsimus projektus matytume, kur reikėtų skirti daugiau dėmesio“, – pastebėjo savivaldybės mero pavaduotojas Saulius Lapėnas.

„Nė viena savivaldybė, nė vienas miestas iš biudžeto lėšų vandens trasų neįrenginėja, nes tai yra didžiulės lėšos ir ribotos finansinės galimybės. Tai įmanoma daryti tik panaudojant Europos Sąjungos lėšas ir tik tuo atveju, jei ir pati savivaldybė prisideda nuo 15 iki 50 procentų“, – susitikime akcentavo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Ataskaitų pristatyme bendruomenėms taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Darius Juodaitis, Tarybos nariai – Antanina Tunaitienė, Algirdas Gudaitis, Kasparas Jurevičius, Liudmila Norkaitienė, Daivaras Rybakovas, Kazimieras Šimkus. Pranešimus gyventojams aktualiomis temomis skaitė policijos, veterinarijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.

Paskutinis susitikimas su Jurbarko miesto seniūnijos bendruomene vyks 2018 m. kovo 26 d. (pirmadienį) 17.30 val. Jurbarko miesto seniūnijos salėje. Kviečiame dalyvauti. 

Lina Lukošiūtė, Tarybos ir mero sekretoriato specialistė viešiesiems ryšiams

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook