Skalvijos vaikų globos ateitis priklausys ne tik nuo savivaldybės

Skalvijos vaikų globos ateitis priklausys ne tik nuo savivaldybės (2)

2018-04-04

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų iniciatyva balandžio 3 d. buvo surengtas susitikimas su Viešvilėje esančių Skalvijos vaikų globos namų vadovais ir darbuotojais, siekiant išgirsti jų lūkesčius dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų perėmimo iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriam 2018 m. kovo 29 d. posėdyje pritarė Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

„Tarybos narių sutikimas yra tik pirmas žingsnis Skalvijos vaikų globos įstaigos perėmimui, bet prieš tai turėsime dar ne vieną susitikimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovais, kol galutinį sprendimą priims Vyriausybė“, – akcentavo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir priminė, kad apie numatomus pokyčius Skalvijos vaikų globos namų vadovai buvo informuoti o galimos alternatyvos buvo viešintos komitetų posėdžiuose ir susitikimuose su bendruomenėmis teikiant savivaldybės tarybos, mero ir administracijos veiklos ataskaitas.

„Žinodami, kad nuo liepos 1 dienos savivaldybė privalės įstatymo nustatyta tvarka vykdyti visas funkcijas susijusias su vaikų globa ir priežiūra, turėjome iš esmės apsispręsti – perimti Skalvijos vaikų globos namus, steigti savivaldybės įstaigą arba naudotis kitų savivaldybių įstaigų arba globėjų teikiamomis paslaugomis. Įvertinus visas aplinkybes, susijusias su esamų daugiau kaip 30 darbo vietų išsaugojimu, bei realias galimybes gauti papildomą finansavimą iš jau pradėtų vykdyti ir artimiausiu metu numatytų institucinei pertvarkai įgyvendinti skirtų ES programų bei užsitikrinus papildomą finansavimą pereinamajam kelių metų laikotarpiui, buvo duotas sutikimas tokiam teisių ir pareigų perėmimui. Tačiau prie šio klausimo dar turėsime sugrįžti, kai bus rengiamas Vyriausybės nutarimo projektas“, – kalbėjo savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

„Viceministrė derybų metu žadėjo papildomą finansavimą pereinamuoju laikotarpiu, kad galima būtų padengti gerokai didesnes šiuo metu patiriamas Skalvijos vaikų globos namų sąnaudas, nei savivaldybė sumoka už vieno vaiko išlaikymą. Jei tai bus įvykdyta, tikėtina, kad darbuotojų atlyginimai nenukentės ir Skalvijos vaikų globos namai veiks kaip savarankiška įstaiga“, – pasakė mero pavaduotojas Saulius Lapėnas atsakymas į darbuotojų klausimą, ar nebus mažinami atlyginimai.

Meras paprašė susirinkusių darbuotojų atvirai išsakyti galimus nuogąstavimus dėl Skalvijos vaikų globos namų reorganizavimo, kad analogiški klausimai būtų keliami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovams, nes ši įstaiga buvo ir tebėra šios ministerijos žinioje. Savivaldybės vadovai atsakė į susirinkime dalyvavusių darbuotojų klausimus ir užtikrino, kad informacija apie tolimesnius veiksmus, susijusius su Skalvijos vaikų globos namais, bus operatyviai dalinamasi su dabartiniais įstaigos vadovais.

Kitas Viešvilės miestelio bendruomenei aktualus klausimas – Turto bankui perduodamų pastatų komplekso tolimesnis likimas. „Laukiame palankaus Krašto apsaugos ministerijos apsisprendimo“, – kalbėjo meras Skirmantas Mockevičius primindamas susirinkusiems apie savivaldybės vadovų susitikimus ir bandymus susitarti su Krašto apsaugos ministerijos vadovybe dėl šių pastatų komplekso, kol kas dar priklausančio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, perdavimo Krašto apsaugos ministerijos poreikiams.

Iš karto po susitikimo, meras davė pavedimą savivaldybės administracijai raštu kreiptis į Skalvijos vaikų globos namų vadovus dėl informacijos pateikimo apie konkretų patalpų poreikį įstaigos administracijos perkėlimui ir inventoriaus sandėliavimui.

Lina Lukošiūtė, Tarybos ir mero sekretoriato specialistė viešiesiems ryšiams« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook