Sutvarkyti keliai ir gatvės gerina rajono žmonių gyvenimo kokybę

Sutvarkyti keliai ir gatvės gerina rajono žmonių gyvenimo kokybę

Rajono kelių ir gatvių būklė yra viena iš aktualiausių problemų, nes tai tiesiogiai įtakoja žmonių gyvenimo kokybę. Su savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiuoju inžinieriumi Rimantu Gunčiu kalbamės apie rajono kelius bei gatves, šiais metais atliktus ir numatomus vykdyti kelių (gatvių) priežiūros, remonto, asfaltavimo darbus.

            Ar visi rajone esantys keliai priklauso savivaldybei?

 

            Keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo laidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai priklauso valstybei, o vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvėssavivaldybėms. Keletas skaičių – bendras Lietuvos automobilių kelių tinklas siekia apie 70 tūkst. km. Valstybinės reikšmės keliai, už kuriuos atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, sudaro apie 21,3 tūkst. km. Vietiniai keliai sudaro 59,7 tūkst. km, tai yra  beveik 3 kartus daugiau negu valstybinės reikšmės kelių ilgis.Nemaža dalis automobilių kelių ir gatvių  Jurbarko rajone priklauso valstybinės reikšmės keliams, kurių priežiūra, remontu, įrengimu rūpinasi Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

            Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą Taryba patvirtino 2015 metais. 2018 ir 2019 metais šis sąrašas buvo pakoreguotas. Šiuo metu Jurbarko rajone skaičiuojama beveik 1070 km vietinės reikšmės kelių. Tai keliai  rajono seniūnijose, sodininkų bendrijose, gatvės Jurbarko mieste ir miesteliuose. Aktualus kelių ir gatvių sąrašas yra skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žr. Veiklos sritys – Keliai)

            Siekiant pagerinti kelių ir gatvių būklę reikalingos nemažos lėšos. Kiek šiais metais mūsų savivaldybei skirtalėšų kelių (gatvių) priežiūrai, remontui, naujų įrengimui?

            Pagrindinis finansavimo šaltinis vietiniams keliams tiesti, rekonstruoti,remontuoti ir prižiūrėti yra Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimolėšos. 2019 metais Jurbarko rajono savivaldybei iš šios programos skirta 1 273 300 eurų (2018 metais – 1 000 200 eurų). Kaip paskirstyti šias lėšas konkretiems objektams, sprendžia savivaldybės taryba. Šiais metais keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirta 873 300 eurų, iš jų 262 817 eurų tęsiamam Jurbarko miesto Nemuno gatvės kapitaliniam remontui, 150 674 eurai Lybiškių kaimo Alytaus gatvei rekonstruoti, 187308 Eur Jurbarko miesto Vasaros, Šviesos, Vyčio,Vaidilos,  Aukuro ir Žalgirio gatvėms asfaltuoti.

400 tūkst. eurų skirta keliams (gatvėms) remontuoti, prižiūrėti, inventorizuoti. Iš šios sumos 250 tūkst. eurų skirta  rajono kelių (gatvių) su žvyro danga priežiūrai, 67 tūkst. eurų asfalto duobių užtaisymui, 30 tūkst. eurų kelių su asfaltbetonio danga taisymui (kelių apdorojimui bitumine emulsija su skaldele). Vandens pralaidų, esančių savivaldybei priklausančiuose keliuose remontui  numatyta 10 tūkst. eurų. Taip pat iš šių lėšų vykdomas kelių ir gatvių horizontalusis ženklinimas, savivaldybės kelių sąraše esančių kelių inventorizavimas.

Atsiradus galimybei, šiais metais  buvo teikiamos paraiškos Lietuvos automobilių kelių direkcijai papildomam finansavimui gauti. Direkcijai atrinkus finansuoti tinkamus objektus,kurie atitiko keliamus reikalavimus, Jurbarko rajono savivaldybė šiais metais papildomai gavo 181,5 tūkst. eurų tikslinių lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti (taip vadinama „žvyrkelių programa“, jai turi būti skiriama ne mažiau kaip 50 proc.  savivaldybės lėšų) ir 62 tūkst. eurų rezervo lėšų (mėgėjų sodų teritorijose vietinės reikšmės keliams remontuoti, jeigu savivaldybė skiria ne mažiau kaip 30 proc. lėšų). Taip atsirado galimybė sutvarkyti Smukučių gatvę. Šios gatvės projektavimui ir kai kuriems paruošiamiesiems  darbams šiais metais bus panaudota 96 tūkst. eurų. Projektavimo irparuošiamieji darbai jau vyksta. Taip pat šiais metais bus parengti Jurbarko miesto Tujų, Paupio, Topolių gatvių, Jurbarkų seniūnijos Dainių kaimo Vakaro ir Vėjūnės gatvių sutvarkymo projektai. Čia taip pat pradėti paruošiamieji darbai, kitais metais visos šios gatvės bus išasfaltuotos.

Esant galimybei, keliams tvarkyti naudojamos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Šiemet papildomas finansavimas skirtas Jurbarko miesto A. Giedraičio-Giedriaus gatvėsrekonstrukcijai, o projekto veiklų įgyvendinimas pratęstas iki 2020 m. birželio 30 d. Papildomo finansavimo lėšomis bus rekonstruotos A. Giedraičio-Giedriaus gatvės šalutinės gatvės-pravažiavimai, kurių bendras ilgis 0,552 km.

Savivaldybės taryba nemažai lėšų kasmet skiria inžinerinėms paslaugoms. Pakomentuokite, kokios tai paslaugos, kodėl jos reikalingos?

 

Tai projektavimo darbai, techninė priežiūra, laboratoriniai darbų kokybės tyrimai, kelių eismo saugumo auditas, techninių projektų bendrosios ekspertizės ir kitos paslaugos. Turėdami techninius projektus, galime tikėtis gauti papildomų lėšų. Šiuo metu be jau minėtų rengiami ir kitų gatvių, kurias numatoma ateityje tvarkyti, techniniai projektai. Tai Kaštonų, Žiobrinės gatvės Jurbarke, Gėlių gatvė Viešvilės seniūnijoje. Iki 2020 m. darbų sezono dar parengsime Gailių gatvės Armeniškių kaime Seredžiaus seniūnijoje ir Intako gatvės Smalininkų mieste asfalto dangos įrengimo techninius projektus.

            2016 metais Jurbarko rajono savivaldybės taryba patvirtino Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų planą.  Šiemet jau 2019-ieji. Ar pavyko įgyvendinti šį planą?

 

            Plano vykdymo tempai tiesiogiai priklauso nuo turimo finansavimo. Rajono savivaldybė iš savo biudžeto neturi galimybių skirti didesnių lėšų keliams asfaltuoti ir prižiūrėti,tam naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. Todėl plano įgyvendinimas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek savivaldybei skiriama šių lėšų.

            Tvirtinant lėšų paskirstymą konkretiems objektams, visada yra atsižvelgiamam į Tarybos patvirtintą planą. Dauguma plane įrašytų gatvių jau yra sutvarkytos. Šiais metais išasfaltuota daugiau kaip kilometro ilgio Alytaus gatvė Lybiškiuose. Jau baigiamos tvarkytiJurbarko miesto Sodų kvartale esančios Šviesos, Vyčio, Aukuro, Žalgirio, Vaidilos ir Vasaros gatvės, rengiami kitųšio kvartalo gatvių projektai. Kai kurie  darbai persikels į 2019 metus, bet plano yra laikomasi nuosekliai.

Planą baigiate įvykdyti, o kas toliau? Kaip ateityje bus sprendžiamas gatvių asfaltavimo eiliškumas?

 

                 Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius neseniai sudarė darbo grupę, kuriai iki rugsėjo 27 d. pavedė parengti kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo kriterijus irkelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašą. Tai gana sudėtinga užduotis, kuri patikėta atlikti tarybos nariams AudroniuiZairiui, Vidmantui Juzėnui, Kęstučiui Naujokui, Ingai Molevaitei, Zitai Sorokienei, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotojai Laimai Keraitei, Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjai Jolantai Šeflerienei. Darbo grupės vadovu meras paskyrė Tarybos narį Egidijų Giedraitį. Kai bus patvirtinti kriterijai, pagal juos bus rengiama gatvių asfaltavimo eilė.

Parengė

DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook