Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. posėdžio darbotvarkė

1.                         Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės.

2.                         Dėl žemės sklypo Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, panaudos.

3.                         Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

4.                         Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos.

5.                         Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą.

6.                         Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-118 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

7.                         Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-153 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

8.                         Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1-152 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

9.                         Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. F16-3 su Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija pratęsimo.

10.                       Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-7 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

11.                       Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. 2-1/8-8 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

12.                       Dėl trumpalaikio turto perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn.

13.                       Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai.

14.                       Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3-83 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo.

15.                       Dėl turto, sukurto vykdant projektą „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (1)“, perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn.

16.                       Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos direktorės Birutės Genienės atleidimo iš pareigų.

17.                       Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus Alvydo Januškevičiaus atleidimo iš pareigų.

18.                       Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorės Vidos Greičiūtės atleidimo iš pareigų.

19.                       Dėl Vidos Greičiūtės skyrimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus pareigas.

20.                       Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo.

21.                       Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo.

22.                       Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo.

23.                       Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

24.                       Dėl leidimo viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ įsigyti tarnybinius automobilius

25.                       Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo.

26.                       Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo.

27.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

28.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2- 211 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

29.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-85 „Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos parašo patvirtinimo pakeitimo.

30.                       Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su asociacija Lietuvos skautija.

31.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo.

32.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo.

33.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

34.                       Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras                                                                            Skirmantas Mockevičius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook