Balsavimas

Ar rajone turėtų nelikti paminklų sovietiniams okupantams ir koloborantams?

 Rezultatai

Fotogalerijos

Partneriai

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Tarybos posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. posėdžio darbotvarkė

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės.
  2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
  3. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais sporto klubui „Pantera“.
  4. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“.
  5. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo.
  6. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai.
  7. Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
  8. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metams.
  1. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Pašaltuonio kaimo bendruomenei „Šaltuonėlė“.

10.  Dėl banko paskolos.

11.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 metų biudžeto patvirtinimo.

12.  Dėl viršplaninių Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų, gautų iš žemės ir žemės nuomos mokesčio, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos.

14.  Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas (II etapas)“.

15.  Dėl pritarimo projektui „Lauko aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos renovavimas“.

16.  Dėl pritarimo projektui „Eržvilko gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės remonto darbai“.

17.  Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“.

18.  Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“.

19.  Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2019 metų veiklos ataskaitos.

20.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo.

21.  Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos.

22.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

23.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

24.  Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos patvirtinimo.

25.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos“ pakeitimo.

26.  Dėl 2020 metų paskelbimo Vinco Grybo metais.

27.  Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos.

28.  Dėl pritarimo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos projektui „Matematinių, loginių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kompetencijų taikymo stiprinimas, taikant patyriminę praktiką realiose gyvenimo situacijose“.

29.  Dėl individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba buitinių nuotekų išsėmimo rezervuarų įsigijimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

30.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitos.

31.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos.

32.  Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Komentarai

Prašome prisijungti Logan arba registrieren norėdami komentuoti.

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook