UGNIAGESIŲ AUTOMOBILIO GEDIMAS GAISRO GESINIMO DARBAMS NESUTRUKDĖ

UGNIAGESIŲ AUTOMOBILIO GEDIMAS GAISRO GESINIMO DARBAMS NESUTRUKDĖ

Prieštaringų vertinimų žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose sulaukė 2021 m. liepos 22 d. Seredžiaus seniūnijos Spruktų kaime kilęs gaisras, kurio metu sudegė du garažai ir malkinė. Visuomenės susirūpinimą sukėlė tiek rajoninėje, tiek respublikinėje žiniasklaidoje skelbiama informacija, kad Juodaičių ugniagesių komanda nesugebėjo užgesinti gaisro dėl automobilio gedimo, kuris užblokavo kelią ir kitiems į pagalbą atvykusiems ugniagesiams. Atsižvelgdamas į tai, Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Vaidas Vaičiukynas atsakingai pabrėžia, kad tokia informacija klaidina visuomenę ir neatitinka tikrovės

V. Vaičiukynas, vadovaudamasis gaisrą gesinusių ugniagesių gelbėtojų ir savanorio ugniagesio raštiškais paaiškinimais, neigia viešojoje erdvėje išsakytas mintis, kad į Spruktų kaimą atvykę ugniagesiai neužgesino gaisro ir užblokavo kelią kitiems. Viršininko teigimu, automobilio gedimas gaisro gesinimo darbams įtakos neturėjo ir kitiems į pagalbą atvykusiems ugniagesiams kelio neužblokavo. „Juodaičių ugniagesių komandos automobilis sugedo baigiant išpilti vandens cisterną. Tuo pačiu metu į gaisravietę atvyko Raudonės ugniagesių komanda, o vėliau ir Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai, todėl gaisro gesinimo darbai vyko nepertraukiamai. Gaisras buvo lokalizuotas ir užgesintas“, – situaciją apibūdino V. Vaičiukynas. Jis taip pat patikslino informaciją, kad į gaisravietę atvykus ugniagesiams, pastatas, kuriame po vienu stogu buvo garažai ir malkinė, jau degė atvira liepsna, o gesinimo darbus apsunkino viduje užsiliepsnojusios kuro cisternos, padangos. Viršininko teigimu, sugedęs Juodaičių ugniagesių komandos automobilis iš gaisravietės buvo išvilktas tik po to, kai gaisras buvo lokalizuotas ir užgesintas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių tvarka, nuo gaisro nukentėję gyventojai gali įsigyti lengvatinėmis sąlygomis nenukirsto miško sudegusiems statiniams atstatyti. Prašymą su Priešgaisrinės tarnybos pažyma ir sudegusio statinio inventorinės bylos išrašu, galima pateikti gyvenamosios vietos seniūnijoje arba savivaldybės priimamajame (viename langelyje).

Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos viršininkas Vaidas Vaičiukynas teigia, kad rajono ugniagesių komandų aprūpinimas naujesniais automobiliais buvo ir vis dar yra aktuali problema. Nors šiuo metu tarnybai priklausantys automobiliai yra techniškai tvarkingi, tačiau jau skaičiuoja ne vieną dešimtmetį. Tarnyba automobilių parko atnaujinimo plano neturi, tačiau nuo 2016 m. Savivaldybės tarybai teikia išlaidų planus, kuriuose numato lėšas automobiliams įsigyti. Vieną gaisrinį automobilį, pagamintą 1989 m., tarnyba įsigijo 2019 metais iš savivaldybės biudžeto lėšų už 12 000 Eur.

Savivaldybės taryba, formuodama 2021 metų rajono biudžetą, Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai skyrė 60 000 Eur, iš jų 20 000 Eur – ugniagesių gaisriniam automobiliui įsigyti. Tarybos patvirtintame išlaidų plane automobilį numatyta įsigyti per III ketvirtį. Šiuo metu rengiami dokumentai viešųjų pirkimų vykdymui.

Atkreipiame dėmesį, kad priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti visose savivaldybėse kiekvienais metais lėšos skiriamos iš valstybės, o ne iš savivaldybės biudžeto, tačiau valstybė nenumato lėšų transporto parkui atnaujinti ar reikalingai įrangai įsigyti, o ir kitoms reikmėms skiriamų valstybės biudžeto lėšų nepakanka. Šiais metais iš valstybės biudžeto Jurbarko rajono priešgaisrinė tarnyba gavo 561 200 Eur. Didžioji dalis jų – net 533 618 Eur skirti darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, o likę, kiek daugiau nei 27 000 Eur – degalams, atsarginėms dalims ir kitoms būtinoms įstaigos veiklai išlaidoms.

Atsakydamas į viešojoje erdvėje kylančias diskusijas dėl laisvų etatų Jurbarko rajono priešgaisrinėje tarnyboje Vaidas Vaičiukynas teigia, jog informacija apie etatus nėra laikoma paslaptyje. Šiuo metu tarnyboje yra laisvi du etatai, kurie nėra užpildyti dėl pasikeitusių teisės aktų, darančių tiesioginę įtaką įstaigos išlaidų poreikiui. Tai susiję su nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjusiu minimaliu mėnesinės algos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos baziniu dydžiu. Tarnybai skiriamo valstybės finansavimo padidėjusiam ugniagesių darbo užmokesčiui mokėti nepakako, todėl 2021 m. sausio 8 d. tarnybos viršininkas V. Vaičiukynas kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybės administraciją raštu, kuriame informavo apie lėšų trūkumą ir paprašė tarnybai skirti iš savivaldybės biudžeto 50 664 Eur darbo užmokesčiui. Savivaldybės taryba, tvirtindama 2021 m. biudžetą, tarnybai skyrė papildomus 20 208 Eur, nors visų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų darbo užmokesčio fondą buvo sumažinusi.

Nuo nemalonių įvykių niekas nėra apsaugotas, tačiau svarbiausia nedelsiant padėti spręsti problemą ir tik po to viešai pateikti objektyvią informaciją.

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

« Atgal

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook