Jubiliejiniame „Mituvos“ koncerte skambėjo vadovo sukurta muzika

Jubiliejiniame „Mituvos“ koncerte skambėjo vadovo sukurta muzika (0)

2015-12-05

Laikas su muzika niekada nebūna liūdnas ar nuobodus, todėl ir bėga greitai. Trisdešimtmečio sulaukusi Jurbarko kultūros centro liaudiška kapela „Mituva“ lapkritį surengė jubiliejinį koncertą, kuriame dalyvavo ir kiti meno mėgėjų kolektyvai, su kuriais kapelą suvedė muzika.

Per tris dešimtmečius „Mituva“ nepakito – tebėra daug koncertuojantis, ne tik liaudies, bet visada liaudiško stiliaus muziką grojantis ir klausytojams bei žiūrovams linksmą nuotaiką dovanojantis kolektyvas.
„Mituva“ tapatinama, ir visiškai pagrįstai, su Vidmantu ir Jadvyga Žemliauskais, nes prie kapelos vairo nuo pat pradžių – Vidmantas, o Jadvyga groja akordeonu ir yra kapelos vadovo didžiausia padėjėja.
Išskirtinis „Mituvos“ bruožas – ši kapela groja savo vadovo kūrinius. O kūrybai V. Žemliauską ir paskatino prieš trisdešimt metų suburtas naujas kolektyvas.
„Prireikė kapelai repertuaro ir pradėjau pats kurti. Nesinorėjo groti to paties, ką grojo ir visos kitos kapelos, be to, ir tų kūrinių kapeloms nėra daug“, – paaiškina „Mituvos“ vadovas.
Dabar, po trisdešimties metų V. Žemliausko kūrybos aruodas jau labai turtingas, jurbarkiečio kūriniai pateko ir į kitų kolektyvų repertuarą, ir kitąkart pats autorius, per radiją išgirdęs pažįstamą melodiją, ne iškart suklūsta, kad čia – jo kūrinys.
Savotiška V. Žemliausko kūrybos inventorizacija galėtų būti nebent 2009 m., padedant Kęstučiui Vasiliauskui, įrašyta kompaktinė plokštelė. Joje 31 „Mituvos“ įgrotas ir „Verdenės“ įdainuotas kūrinys ir 14 dainų, kapelos atliktų su „Veliuoniečio“ vokaline grupe. Bet tai toli gražu ne visa maestro kūryba. V. Žemliauskas kūrė muziką ir vaikų kapelai „Mituvėlė“, kurią pats buvo subūręs Antano Sodeikos meno mokykloje, o iki šiol parašyta dar daug naujų dainų ir instrumentinių kūrinių.
Galvodami apie jubiliejų Vidmantas ir Jadvyga paskaičiavo, kad kapeloje yra groję dar ne mažiau kaip 25 muzikantai, be tų, kurie groja dabar. Seniau „Mituvoje“ grodavo ir jaunimo, jų mokinių, ir visos trys Žemliauskų dukros – Renata, Lina ir Simona – irgi grojo, visos smuikais, nors jaunėlė muzikos mokykloje baigė ne tik smuiko, bet ir akordeono klasę. Dabar jaunimas kapelai nebeturi laiko, nebenori, o ir mėgsta jauni kitokią muziką.
Dabartinė kapelos sudėtis nebekito nuo 2009-ųjų. Vadovo dešinioji ranka – jo žmona Jadvyga groja akordeonu. Yra dar keli Žemliauskų kolegos iš Antano Sodeikos meno mokyklos: Loreta Ševelienė, dainavusi ar kaip kitaip visad buvusi arti „Mituvos“, 2007-aisiais tapo kapelos muzikante, groja lumzdeliu. Zitai Liktienei paklūsta didžiausias „Mituvos“ instrumentas – skrabalai. Reta kapela tokį turi, tai prabangus ir brangus instrumentas. Algirdas Marcinkevičius, kurio specialybė – pučiamieji instrumentai, kapeloje groja kontrabosu, o Valda Vasiliauskienė – kanklėmis. Kiti kolektyvo nariai – ypač dideli muzikos mėgėjai. Trimitą pučia Nerijus Ginietis, nors muzikos mokykloje baigė akordeono klasę, jo mokytojas buvo V. Žemliauskas. Ramūnas Totilas groja birbyne, Algimantas Andrijonas – būgnininkas, Inesa Bataitienė groja akordeonu, ji irgi buvusi kapelos vadovo mokinė. Nuo seno smuiku „Mituvoje“ groja Skirmantas Mockevičius – niekas nepasikeitė ir jam tapus savivaldybės meru. Meras stropiai lanko repeticijas ir neretai į jas ateina tiesiai iš darbo.
Jubiliejus – puiki proga prisiminti pradžią. V. Žemliausko vadovaujama liaudiška kapela susibūrė 1985 metais ir jos atsiradimas buvo susijęs su Veliuonoje gyvavusiu ir tebegyvuojančiu ansambliu „Veliuonietis“. Tuomet kapeloje grojo ir veliuoniškių muzikantų, o pavadinimo kolektyvas tada dar neturėjo.
Kapelos muzikantams, pasak J. Žemliauskienės, vis norėjosi smagiau, skambiau, norėjosi ne tik akompanuoti šokėjams ir dainininkams, bet ir vieniems koncertuoti. 1990-aisiais liaudiškoji kapela susiėjo su tautinių šokių kolektyvu „Mituva“, kuriam, kaip ir „Veliuoniečiui“, vadovavo Ada Baublienė, ruošė bendrą su šokėjais programą koncertinei kelionei į Rumuniją ir tada pasivadino tokiu pačiu kaip ir šokių kolektyvas vardu. Daug metų koncertavę kartu, dabar abi „Mituvos“ yra atskiri kolektyvai, tik trisdešimtmečio koncertui vėl paruošė bendrą pasirodymą.
Išsiskyrė kapelos keliai ir su „Veliuoniečiu“, kai buvo atidalyti kultūros centrai, bet išliko bičiuliški ryšiai ir retkarčiais pakoncertuoja kartu. Veliuoniškiai irgi šoko kapelos jubiliejiniame koncerte ir dainavo „Veliuoniečio“ vokalinė grupė, kuriai vadovauja J. Žemliauskienė.
Jau seniai „Mituvos“ kapela koncertuoja kartu su Jurbarko kultūros centro moterų vokaliniu ansambliu „Verdenė“, vadovaujamu Dalės Jonušauskienės. Ir jubiliejiniame koncerte klausytojai šiltai sutiko ir nuoširdžiais plojimais atsidėkojo kolektyvams už skambias dainas ir muziką.
Koncerte skambėjo daug kapelos vadovo V. Žemliausko sukurtų dainų ir melodijų. Pats kompozitorius neišskiria, koks kūrinys iš visos gausybės jam mieliausias, skambiausias, o Jadvyga sakė, kad daina „Tavo namai“, sukurta pagal jurbarkietės Emos Dovidaitienės žodžius, nuo pat pradžios kolektyvui prilipo ir pasiliko.
Jadvygos ir Vidmanto Žemliauskų visos dienos – skambantys akordai. „Tik tarpuose tarp muzikos gyvename savo gyvenimą“, – juokiasi jiedu ir neneigia, kad ir tie tarpai pripildyti muzika.

Danutė Karopčikienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook