Auksinį jubiliejų meno mokykla šventė scenoje

Auksinį jubiliejų meno mokykla šventė scenoje (0)

2017-06-14

Jurbarko vaikų muzikos mokykla, įsteigta 1967-aisiais, per penkiasdešimt metų išaugo į Antano Sodeikos meno mokyklą su muzikos, dailės ir choreografijos skyriais. Ji visada buvo ir yra jaunųjų kūrybos talentų ugdytoja. Auksinį jubiliejų sodeikiečiai šventė praėjusį sekmadienį – bažnyčioje, mokykloje ir Jurbarko kultūros centro scenoje.

Istorija ir dovanos
Į šventę mokyklos salėje susirinko buvę ir esami sodeikiečiai, pasak mokyklos direktorės Loretos Ševelienės, visi mūsiškiai, kuriuos sieja penkių dešimčių metų istorija ir bendri prisiminimai. 
Jurbarko vaikų muzikos mokykla įsteigta Joanos Baltrukėnienės, kuri, po pirmojo direktoriaus Juvencijaus Gadliausko, vėliau vadovavo mokyklai. Pirmosios pamokos vyko buvusiose Vasilčikovų dvaro arklidėse – toje pačioje vietoje, kur mokykla stovi dabar. 
Naujo pastato statybomis rūpinosi direktorė Liudvika Frejienė, muzikos klasės laikinai buvo perkraustytos į dvaro fligelius, o 1976 m. mokykla jau šventė įkurtuves. 
Penkiasdešimtmetyje dalyvavo buvę mokyklos vadovai Ramūnas Zubrickas, Vincas Alminas, Marija Tautkuvienė – jos rūpesčiu 1990 m. mokyklai suteiktas Antano Sodeikos, iš Jurbarko kilusio operos baritono, vargonininko ir pedagogo, vardas. Direktoriumi yra buvęs ir birbynės mokytojas Algimantas Valys, o ilgiausiai, 15 metų, vadovavo dabar mokytoju dirbantis Arūnas Samys. 
Pradžioje specialybių buvo mažai – akordeonas, fortepijonas, ir laidos mažos – vos du ar keli mokiniai. 1974-aisiais mokyklą baigė pirmoji pučiamųjų klasė, po metų – smuikininkai, 1979-aisiais – kanklininkai ir birbynininkai. Vadinamieji liaudininkai atsirado mokykloje pradėjus dirbti kanklių mokytojai Adelei Vyšniauskaitei, ir tebėra, nors po 30 darbo metų mokytoja išvyko į gimtąją Plungę, perdavusi savo klasę buvusiai mokinei Rimai Balčiūnienei. Šią mokyklą yra baigusios ir mokytojos Roma Vaznienė, Rosita Česnulevičiūtė, Rūta Šličkutė bei mokyklos direktorė L. Ševelienė. Ji baigė fortepijono klasę, o po studijų atidirbusi privalomąjį paskyrimo laiką Šakiuose, sugrįžo mokytojauti į Jurbarką. 
Beveik prieš dešimtmetį kolegų pageidavimu L. Ševelienė ryžosi imtis direktorės pareigų, kai muzikos mokykla ką tik – 2007-aisiais buvo perorganizuota į meno mokyklą. „Dailės skyrius įnešė jaukumo, mokinių darbai puošia mokyklą, o šokėjai – daug triukšmo, džiugesio. Mokinių žymiai padaugėjo, atsirado naujų spalvų“, – sako direktorė. Ir jai teko imtis statybų – reikėjo įrengti šokių klases choreografijos skyriaus mokiniams. 
Per penkiasdešimt metų Antano Sodeikos meno mokyklą baigė per 1000 mokinių. Dabar joje mokosi 270 vaikų ir jaunuolių iš viso Jurbarko rajono, dirba 27 darbuotojai, iš jų 22 – mokytojai. „Mūsų bendruomenė – neįkainojama dovana ir vertybė. Gyvename džiaugsmingai ir linksmai – kasdien grojame, dainuojame, šokame, piešiame. Akivaizdu, kad norint pasiekti aukštų rezultatų reikia įdėti labai daug darbo ir pastangų“, – sako mokyklos direktorė L. Ševelienė.
Jurbarko rajono savivaldybės padėkos raštus už nuoširdų darbą, ypatingą pagarbą ir dėmesį mokiniams bei kolegoms, aktyvią koncertinę veiklą, Jurbarko garsinimą meras Skirmantas Mockevičius įteikė direktorei L. Ševelienei, mokytojams Vincui Bakšiui, Kęstučiui Andriui Vasiliauskui, Jovitai Misiūnienei, Inesai Bosaitei. 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai įteikti direktoriaus pavaduotojai Zitai Liktienei, mokytojams Rimai Balčiūnienei, Kristei Donauskienei, Danutei Lapienei, Vidai Račkauskienei, Linai Rušienei, Valdai Vasiliauskienei, Romai Vaznienei, Jadvygai Žemliauskienei, sekretorei-ūkvedei Editai Balšaitienei, pastatų priežiūros darbininkui Kęstučiui Vazniui. 
Daugybę sveikinimų ir dovanų gavo mokyklos bendruomenė. Visos mielos ir vertingos – ir buvusios mokytojos išsiuvinėtas paveikslas, ir mokinių dovanota knyga, ir „Rūtos“ specialiai jubiliejui pagamintas šokoladas, savivaldybės administracijos 100 Eur vertės dovanų čekis...
Iš Vilniaus atskriejo Angelės Teresės Sodeikaitės-Mažeikienės ir Antano Kęstučio Sodeikos sveikinimas. Didžiuojamės savo tėvu ir mokykla, kuri išaukštino jo vardą ir saugo jo atminimą – parašė A. Sodeikos vaikai.
Buvęs mokytojas Valdemaras Butkus dovanojo naujutėlaitį saksofoną. Kristina Riedesel iš Vokietijos atvežė smuiką – buvusi Krailsheimo muzikos mokyklos direktorė, neseniai išėjusi užtarnauto poilsio, savo instrumentą dovanojo sodeikiečiams. 
Koncertuojanti mokykla
Turbūt nėra renginių, kuriuose nekoncertuotų meno mokyklos kolektyvai ar kolektyvuose nebūtų meno mokyklos mokinių. Jubiliejinį sekmadienį, kai buvo švenčiama ir Tėvo diena, Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje tėčius pasveikino Rūtos Šličkutės dainavimo studija ir į penkiasdešimtmečio iškilmes atvykę Krailsheimo muzikos mokyklos mokytojai. Koncertas Jurbarko kultūros centre subūrė dabartinius ir buvusius mokinius ir mokytojus, namiškius ir svečius, profesionalus ir sceninę patirtį tik pradėjusį kaupti jaunimą. 
Koncerto pradžioje nuskambėjusį „Ave Maria“ atliko dvi gražios viešnios: chorinio dainavimo klasės absolventė, o dabar operos solistė iš Vokietijos atvykusi Irena Bespalovaitė bei fortepijono klasės absolventė Deimantė Karnauskaitė, dabar Klaipėdos universiteto Menų akademijos fortepijono pedagogikos magistrantė. Tūbistas Giedrius Steponaitis parvyko iš Hagos karališkosios konservatorijos, o iš Druskininkų meno mokyklos atvažiavo fortepijono mokytoju tapęs Danas Juškevičius. Su švente mokyklą sveikino dainininkai Deividas Bastys ir Stepas Januška.
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dainavimo mokytojas, menų licenciatas Giedrius Prunskus Jurbarke baigė smuiko klasę, bet toliau mokėsi dainavimo, yra Kauno muzikinio teatro solistas. Koncerte jis dainavo kartu su savo mokiniu jurbarkiečiu Andriumi Bakanu, su Patricija Baužaite ir R. Šličkute, akompanuojant kanklininkių ansambliui, kuris pirmą kartą prisistatė „Smilgos“ vardu. 
Toje pat konservatorijoje džiazinį dainavimą studijuojantis Eligijus Jukna Antano Sodeikos meno mokykloje mokėsi šokio. Eligijaus dovana – daina, o akompanavo saksofonininkas Svajūnas Birgiolas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentas, ir Kamilė Ambrutaitytė, fortepijonu grojanti smuiko klasės mokinė. 
Netikėtų muzikinių viražų ir tik šiam koncertui susibūrusių kolektyvų buvo ir daugiau. Grožiu užbūrusį tango grojo mokytojų pučiamųjų kvartetas, o šoko smuiku groti besimokiusi, bet šokių mokytoja tapusi Justė Lukauskienė ir choreografijos mokytojas Donatas Liktas. 
Prieš dešimtmetį įsteigti choreografijos ir dailės skyriai suteikė naujų spalvų ir garsų mokyklos kasdienai ir šventėms. Jubiliejiniame koncerte bendrą numerį atliko smuikininkai ir šokėjai, o mokytojų ansamblį į repertuarą įtraukti žydišką melodiją inspiravo dailininkai, rengę konkursą „Piešiame Jeruzalę“.
Kartu su mokiniais grojo mokytojos – kanklininkė R. Balčiūnienė, smuikininkė V. Račkauskienė, akordeonistė J. Žemliauskienė – taip būna visuose koncertuose. O Danutės Lapienės vadovaujamas mergaičių choras turėjo garbės dainuoti su soliste I. Bespalovaite, kuri yra dainavusi net garsiajame „La Scalos“ teatre Milane.  
Antrokė Augustė Pranskaitytė kankliavo kartu su mama, mokyklą jau senokai baigusios dvynės Andžela ir Gitana Jagminaitės dainavo, o rajono meras su dukromis Monika ir Gabija – smuikavo. Šeiminiai pasirodymai patvirtino, kad meno mokykla, tarsi gerybinis užkratas, plinta iš kartos į kartą. Kanklininkių ansamblis, į kurį šventei susibūrė verslininkės, gydytojos, mokytojos, įrodė, kad net jei menas – ne ta veikla, iš kurios valgai duoną, tu moki kurti, grožėtis ir teikti grožio kitiems. Tokia turbūt ir yra meno mokyklos misija.
Koncertą vedusios Agnė ir Milda Kalninytės irgi nepasirinko muzikos, bet jų „namų muzikavimo“ numeris žiūrovams patiko. Nuo scenos seserys sveikino savo tėtį Joną ir dėkojo, kad kantriai klausė visus dukrų „namų koncertus“ ir lydėjo į pamokas meno mokykloje. Tai nuskambėjo kaip padėka visiems tėčiams ir mamoms, seneliams, vyresniesiems broliams, nes pagalba, paraginimas, padrąsinimas labai reikalingas.
Koncertą vainikavo orkestro „Šventė“, pastiprinto mokytojais ir buvusiais mokiniais, įspūdingas pasirodymas. Užleidęs dirigento vietą jurbarkiškiui Giedriui Vazniui, orkestro vadovas V. Bakšys trimitu atliko solo partiją kartu su buvusiu mokiniu, profesionaliu trimitininku Albertu Mineikiu ir trimito klasės mokine Sima Kliorikaityte – ji grojo lygiai su profesionalais! 
Dirigentas Giedrius Vaznys – maestro Juozo Domarko simfoninio dirigavimo klasės magistrantas, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos orkestro vadovas, Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate pripažintas geriausiu dirigentu. Toli eina Antano Sodeikos meno mokyklos auklėtiniai! 
Minėtame čempionate šiemet pirmą kartą dalyvavo ir „Šventė“ ir savo grupėje laimėjo antrąją vietą, o mokytojas Vytis Binkauskas iškovojo pirmąją –  kaip geriausias solistas prie orkestro.  
Pučiamiesiems grojant nuskambėjo Antano Sodeikos meno mokyklos dainos „Į kelią“ premjera. Dainą sukūrė kompozitorius ir smuiko mokytojas, meno mokykloje dirbantis nuo pat jos įkūrimo Kęstutis Vasiliauskas – tai jo dovana sodeikiečiams auksinio jubiliejaus proga.
Danutė KAROPČIKIENĖ « AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook