Iš širdies gimtinės neišplėši

Iš širdies gimtinės neišplėši (0)

2019-05-15

Į gegužės 3-iąją vykusį tradicinį Lietuvių kalbos draugijos (LKD) Jurbarko skyriaus renginį „Iš širdies gimtinės neišplėši“, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, susirinko gražus būrelis gimtosios kalbos puoselėtojų.

Savo kalba galime didžiuotis

Į kalbos šventę atvyko LKD valdybos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė, LKD valdybos sekretorė, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė Rita Urnėžiūtė, Lietuvių kalbos instituto (LKI) Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Agnė Aleksaitė, LKI leidinių redaktorė Nijolė Vinikaitė.

Kalbininkai pirmiausia susitiko su savivaldybės meru Skirmantu Mockevičiumi, aptarė LKD Jurbarko skyriaus nuveiktus darbus.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos viešnios skaitė paskaitas gimnazistams ir mokytojams. A. Aleksaitė papasakojo apie naujausius skaitmeninius LKI lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi išteklius kaip papildomą mokymo(si) priemonę. Vienas įdomiausių šaltinių – „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas“.

LKD Jurbarko skyriaus pirmininkė dr. Aušra Rimkutė-Ganusauskienė priminė kompiuteriu renkamo teksto reikalavimus, atkreipė dėmesį į tai, kad lietuviško žodžio kultūra galioja ir rašytiniam tekstui.

Profesorė G. Kačiuškienė aptarė dešimt dalykų, kodėl verta mokytis lietuvių kalbos. Šie dalykai svarbūs ne tik užsieniečiams, kurie nori mokytis lietuvių kalbos, bet ir kiekvienam iš mūsų, nes mūsų kalba yra išskirtinė. „Kol turime tokias nuostabias tarmes ir jomis kalbančius žmones su savo nepakartojamais žodžiais ar jų formomis, intonacijomis, priegaidėmis, tol galime didžiuotis ir būti ramūs – neišnyksime, – susirinkusiesiems kalbėjo mokslininkė. – Mes, lietuvių kalbos vartotojai, turime savo gimtojoje kalboje išskirtinių, savitų, senovinių žodžių ar formų. Štai, pavyzdžiui, drabužius dedasi kaimynai ir iš Rytų, ir iš Vakarų, o mes – aunamės, maunamės, rišamės, velkamės, segamės...“

R. Urnėžiūtė gimnazijoje surengė gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, knygos ir kalbos dieną – antrąkart vykstančios virtualios lietuvių kalbos viktorinos repeticiją, o už teisingus atsakymus apdovanojo „Gimtosios kalbos“ žurnalais.

Iš gimnazijos renginys persikėlė į viešąją biblioteką. Čia susirinkusieji klausėsi Konstantino Glinskio teatro aktorių (rež. Danutė Samienė) literatūrinės kompozicijos „Skaitau Lietuvą“, skambėjo nuoširdžios aktorių dainos.

LKD Jurbarko skyrius įkurtas 1998 m. vasario 4 d. (iki 2018 m. – pirmininkė Aldona Pauliukaitienė). Jam priklausė 34 nariai: mokytojai lituanistai, žurnalistai, gydytojai, bibliotekininkai, prekybininkai, teisininkai ir kitų profesijų atstovai. Šiandien skyriui vadovauja Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro mokslo darbuotoja, Kauno kolegijos dėstytoja dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė. Nors narių skaičius per 21-erius jo gyvavimo metus sumažėjo iki 28, naujoji pirmininkė viliasi, kad prie veiklos laikui bėgant prisijungs dar daugiau branginančių gimtąją kalbą entuziastų. Jurbarkiškiai ir toliau sieks ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, pasididžiavimą savo kalba ir kultūra, didinti lietuvių kalbos prestižą, rūpinsis kraštiečių kalbininkų, kalbos mokytojų ir visų jos puoselėtojų atminimu ir įamžinimu.

A. Rimkutė-Ganusauskienė susirinkusiesiems trumpai pristatė ir skyriaus planus. Šiais metais planuojama daug dėmesio skirti Jurbarko krašto vietovardžiams ir jų įamžinimui bei išsaugojimui, į šią veiklą įtraukiant tiek švietimo, kultūros, tiek kitas įstaigas, o metų darbus užbaigti renginiu, skirtu Vietovardžių metams.

LKD valdybos pirmininkė G. Kačiuškienė renginio dalyviams papasakojo apie draugijos veiklą visoje Lietuvoje. Ji priminė, kad LKD – tai savarankiška ir savanoriška visuomeninė nevyriausybinė organizacija, vienijanti įvairių specialybių ir įvairaus išsilavinimo žmones. Iš viso veikia 18 LKD skyrių ir grupių. Viešnia pasidžiaugė, kad Jurbarko rajone praėjusiais metais buvo surengta daugiausia Lietuvių kalbos dienų renginių – net 64.

Metų žodis ir posakis

R. Urnėžiūtė papasakojo apie antrąkart Lietuvoje surengtus Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus. Komisija Metų žodžiu išrinko žodį „šimtmetis“, internetiniame balsavime nepralenkiamas buvo žodis „veryganas“. Metų posakio rinkimuose komisija daugiausia balsų skyrė posakiui „Vaikų teises iškviesiu“. Jis iš pradžių pirmavo ir internetiniame balsavime, bet galiausiai į pirmą vietą išsiveržė garbaus svečio – popiežiaus Pranciškaus – linkėjimas „Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu“. Šiuos rinkimus surengė LKD su Lietuvių kalbos institutu ir „Lietuvos žinios“.

Kalbininkės teigimu, rinkimų šūkį „Metų žodis – metų ženklas“ puikiai atitiko „šimtmetis“, pasiūlytas Virginijaus Gasiliūno. 2018-aisiais Lietuva minėjo valstybės atkūrimo šimtmetį. Psichologo dr. Gintaro Chomentausko žodžiais tariant, šimtmetis tonizavo visuomenę: pagerėjo emocinis klimatas, žmonės pasijuto esą savo valstybės šeimininkai. Kitokias nuotaikas atspindėjo internetiniame balsavime išrinktas „veryganas“, „tas, kuris gyvena pagal Aurelijaus Verygos reikalavimus“. Tai darinys iš žodžio „veganas“ ir sveikatos apsaugos ministro pavardės. Šis žodis, pradėtas vartoti socialiniuose tinkluose maždaug 2017-ųjų liepą, išpopuliarėjo 2018-aisiais. Jis rodo dalies visuomenės požiūrį į ministerijos pastangas mokyti gyvensenos be žalingų įpročių.

Pagerbė kraštiečius

Svarbiausias renginio „Iš širdies gimtinės neišplėši“ akcentas – ilgamečių Jurbarko skyriaus draugų ir pagalbininkų, daugelio renginių dalyvių kalbininkų prof. dr. Vincento Drotvino ir doc. dr. Elzės Galnaitytės jubiliejai. Abu šiais metais būtų šventę gražias 90 metų sukaktis.

Simboliška, tačiau prieš dešimtmetį – 2009 m. – LKD Jurbarko skyriaus surengtoje šventėje „Kalboj būties prasmė užburta“ minėtas profesoriaus 80-metis. Iš Stakių kaimo kilęs kalbininkas V. Drotvinas tada prisiminė savo pradžių pradžią – pasakojo gavęs mamos vardą, kuri laukdamasi antragimio svajojo apie mergaitę, bet „dukters nebuvo, liko tik mamos vardas“. Gimimo data – liepos 10-oji – Septynių miegančių brolių diena, pasak kalbininko, lėmusi tai, kad „esu prie miego, prie tingulio“. Profesorius tyrė Mažosios Lietuvos lietuvių raštiją. 2015 m. jam skirta Lietuvos mokslo premija už mokslo darbą Mažosios Lietuvos raštijos paveldo (leksikografijos) tyrimai.

Atsiminimais apie V. Drotviną dalijosi jo studentės A. Rimkutė-Ganusauskienė (su profesoriumi 2005 m. paskelbtas pirmasis mokslinis straipsnis), Aušra Baliukynaitė, Irmanta Valošinienė ir kt. Be galo įdomiai apie kalbininką pasakojo lituanistė Elena Elzbergienė, kuriai 2015 m. įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. Ji turi sukaupusi daug informacijos apie visą Drotvinų šeimą. Tikimasi, kad šie įdomūs kalbininko šeimos gyvenimo faktai kada nors suguls į knygos apie Jurbarko krašto kalbininkus puslapius.

LKD Jurbarko skyriaus narei Aldonai Pauliukaitienei kaip ilgametei skyriaus pirmininkei yra tekę gana nemažai, nors ir epizodiškai, bendrauti su kita sukaktuvininke – su E. Galnaityte, kurios, be kitų, bene žinomiausias darbas – „Rusų–lietuvių, lietuvių–rusų kalbų žodynas“. „Elzė buvo tikra lietuvaitė, išlaikiusi savyje lietuviškumą, aukšta, labai dailių veido bruožų, visada griežtos moralės, išlaikydavo distanciją, principinga, labai reikli sau ir kitiems, gerai išmanė savo dėstomą dalyką, tačiau jos reiklumą dažnai palaikydavo sausumu ir šaltumu“, – prisiminė A. Pauliukaitienė.

Lietuvių kalbos draugijos ir Lietuvių kalbos instituto atstoves sužavėjo gimnazistų smalsumas, nuoširdumas, domėjimasis kalbos naujovėmis, aktyvūs pedagogai, susitikimai su įvairių įstaigų atstovais, apsilankymas įdomiausiose Jurbarko vietose – Panemunių regioninio parko direkcijoje, Vinco Grybo memorialiniame ir Jurbarko krašto muziejuje, Dvaro parke. Tikimasi, kad smagi ir nuoširdi popietė su kalba, su kalbininkais ir apie kalbą buvo naudinga ne tik lituanistams, bet ir visiems, kurie brangina ir puoselėja savo gimtąją kalbą. LKD Jurbarko skyrius nuoširdžiai dėkoja visiems renginio rėmėjams ir pagalbininkams.

LKD Jurbarko skyriaus inform.« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook