Veliuoniškiai pagerbė kraštui nusipelniusius žmones

Veliuoniškiai pagerbė kraštui nusipelniusius žmones (0)

2019-02-22

Rašytojas Gasparas Aleksa įvertintas už gimtinės garsinimą ir aktyvią kultūrinę veiklą.

Veliuonos bendruomenė jau antri metai vasario 16-ąją pagerbia žmones, garsinančius šį kraštą. Ir šįkart, Lietuvai svarbią dieną, nusilenkė kraštiečiams, kurie savo darbu, užmojais, energija – kaip stiprų medį – augina ir puoselėja Veliuoną. 

Iškilmingai suskambo veliuoniškių sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, visus pasveikino Veliuonos krašto bendruomenės pirmininkas Vaidotas Misevičius ir Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriaus pirmininkė Edita Šukaitienė. Būtent šios nevyriausybinės organizacijos yra apdovanojimo „Veliuonos krašto žmogus“ iniciatorės. Egidijaus Martinaičio sukurtomis statulėlėmis šeštadienį buvo apdovanoti šeši garbūs veliuoniškiai.

Pirmoji nominacija skirta tautodailininkui Rimantui Ordinui už Veliuonos krašto garsinimą ir etnokultūros puoselėjimą. Žalvariniai R. Ordino papuošalai puošia ne vieną Lietuvos etnografinį ansamblį, aktorius spektakliuose, nė nežinia, kiek žmonių yra įsigiję jo žalvarinių dirbinių. Rimantas kuria ten, kur gyvena – Pakalniškių kaime. Mintis papuošalams R. Ordinas dėlioja per jo puoselėjamos senovės baltų tradicijas, kurios įprasminamos ir per kalvystę, ir per drožybą.

Nominacija už Veliuonos krašto garsinimą ir nenuilstančią kūrybą įvertintas grafikas Juozas Žukas. Vaikystėje labai mėgęs piešti, J. Žukas kitokios veiklos kaip tapyba neįsivaizdavo. Nors už antisovietinę veiklą iš Dailės akademijos ketvirto kurso buvo pašalintas be teisės sugrįžti mokytis, mokslus pabaigė atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, neakivaizdiniame skyriuje. Savo grafikos darbus menininkas viešumoje pirmą kartą parodė pernai Veliuonos ir Jurbarko bibliotekose. Šiuo metu jo darbai eksponuojami Zarasų rajone. J. Žukas didžiuojasi sukūręs du didelius grafikos ciklus „Lietuvos kunigaikščiai“ ir „Lietuvos kaimas“.

Už Veliuonos krašto garsinimą ir aktyvią kultūrinę veiklą apdovanotas rašytojas Gasparas Aleksa. Gyvendamas Vilniuje aktyviai dalyvavo kuriant neįgaliųjų reabilitacijos medicinos sistemą ir Žmonių su negalia sąjungą. Grįžęs į Veliuoną visą laisvą laiką skyrė kūrybai, atvedusiai į profesionalaus rašytojo kelią. G. Aleksa yra išleidęs penkis romanus, ne vieną poezijos rinkinį. Nemažai kūrinių išversti į kitas kalbas. Dabar Gasparas rašo romaną apie Petrą Cvirką.

Veliuoniškiai pagerbė ir mokytoją Justiną Palukaitį – už Veliuonos krašto garsinimą ir ilgametę pedagoginę veiklą. 44 metus J. Palukaitis dirbo Veliuonos mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Veliuonos gyventojai jį maloniai vadina „vedėju“. Mokė J. Palukaitis chemijos ir biologijos ir gali didžiuotis, kad dvi jo buvusios mokinės yra chemijos mokslų daktarės. Kai 2000 m. mokyklai grėsė uždarymas, mokytojas ėmėsi žygių, kad ji išliktų. Neseniai J. Palukaitis atšventė 88-erių metų sukaktį. Veliuonoje pragyventi šio žmogaus metai liudija jo atsidavimą, pareigą ir meilę šiam kraštui.

Nominacija už Veliuonos krašto garsinimą ir etnokultūros puoselėjimą skirta (po mirties) audėjai Pranciškai Ramonienei. Veliuoniškiai priminė, kad Pranciška buvo penktas vaikas šeimoje. Nuo mažumės ji labai norėjo austi, nors ir mamos pabarama, viską labai greitai išmoko. Jos austos staltiesės, lovų užtiesalai, rankšluosčiai, juostos buvo eksponuojamos įvairiose parodose visoje Lietuvoje.

Renginyje prisimintas ir kitas garbus Veliuonos žmogus, mokytojas Stasys Liutvinavičius. Nominacija už Veliuonos krašto garsinimą ir ilgametę pedagoginę ir kraštotyrinę veiklą S. Liutvinavičiui skirta po mirties ir įteikta jo sūnui. Aistringas kraštotyrininkas, literatas, entuziastingas gidas – S. Liutvinavičiaus veiklą vardan Veliuonos krašto į kelis jo gyvenimo pristatymo sakinius sutalpinti neįmanoma. Jam pirmajam Lietuvoje buvo suteiktas mokytojo eksperto vardas. Net 40 mokytojo auklėtinių pasirinko pedagogo specialybę, o 10 iš jų dirbo arba tebedirba Jurbarko rajono mokyklose.

Sveikinimus palydėjo Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos smuikininkai, kanklininkių ansamblis, skambėjo graži Veliuonos moterų vokalinės grupės daina, kaip visad scenoje smagu matyti „Veliuoniečio“ šokį. Veliuona moka švęsti.

Rūta BAKŠIENĖ« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook