Prisiminimuose gyva istorija

Prisiminimuose gyva istorija (0)

2019-06-22

1941 m. birželio 14 d. trečią valandą nakties NKVD pradėjo masinius lietuvių areštus. Ištisomis šeimomis žmonės buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą.

Per pirmąją savaitę iš Lietuvos išvežta per 30 tūkstančių Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatytas ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičius.

Minint šią datą jurbarkiečiai pagerbė partizaninio judėjimo ir trėmimo aukas. Birželio 13-osios ryte Šimkaičiuose kartu su tremtiniais, istorijos mokytojais rinkosi rajono mokyklų moksleiviai. Pirmasis sustojimas buvo Šimkaičių miestelio pamiškėje prie paminklo žuvusiems partizanams.

Mus pasitiko buvęs istorijos mokytojas Jonas Mileris (vieno iš nužudytų partizanų sūnus).

Vaizdžiai ir įdomiai papasakojo apie tremtį, žmonių išgyvenimus, apie čia palaidotų partizanų kovas ir žūtis. Įdomi buvo Šimkaičių pagrindinės mokyklos moksleivių programėlė.

Kelionė tęsėsi. Važiavome prie partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto bunkerio. Ten mūsų laukė Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos moksleiviai ir istorijos mokytoja-metodininkė Danutė Kazlauskaitė. Mokytoja priminė, o nežinančius supažindino su J. Žemaičio laisvės kova ir gyvenimu. Moksleiviai apžiūrėjo bunkerį ir kai kurie pabuvojo jame, pabandė pajusti tų dienų kovų dvasią.

Nuvykome ir į Jono Kasperavičiaus-Visvydo, pirmo Kęstučio apygardos partizanų vado, gimtinę. Apie jo gyvenimą ir žūtį papasakojo Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos istorijos mokytoja-metodininkė Danguolė Juščienė.

Jurbarko rajono politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos atstovai pagarbos keliu ėjusius moksleivius ir svečius vaišino pietumis. Lėšos buvo gautos rašant projektinius darbus ir iš mūsų rėmėjų. Padėjo Lukšių pieninė, individuali R. Pinaičio įmonė, Vitalija Petraitienė, Jonas Reičiūnas, Vytautas Giedraitis, Gediminas Žemaitis, Jurbarko r. savivaldybė.

Kita mūsų autobuso stotelė – Lybiškių geležinkelio stotis. Joje tądien rinkosi Eržvilko gimnazijos mokiniai ir mokytojai, vietiniai gyventojai. Tai iš čia buvo vežami lietuviai į tremtį. Eržvilko gimnazistai, vadovaujami mokytojos Stasės Baužienės, surengė akciją „Palikti žaislai“. Moksleivių pagaminti paprasti žaisliukai, padėti prie bėgių, sugraudino visus.

Jurbarko K. Glinskio teatro aktoriai, vadovaujami režisierės Danutės Budrytės-Samienės, Gedulo ir Vilties dienai skyrė kompoziciją. Partizanų ir tremties dainas atliko Eržvilko kultūros centro atstovės.

 Jurbarko r. savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius kartu su LPKTS Jurbarko filialo pirmininke Irina Pažereckiene įteikė padėkos raštus prisidėjusiems prie šio renginio. Meras nuoširdžiai padėkojo Lybiškių bibliotekininkei Laimutei Keterienei už jos nuoširdų darbą organizuojant atminimo valandą.

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, buvo aukojamos šv. Mišios už tremtinius ir partizanus. Tylos minute mirusieji tremtyje pagerbti Jurbarko kapinėse prie paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams.

LPKTS Jurbarko filialo valdybos pirmininkė I. Pažereckienė kalbėjo mirti nuteisto Lietuvos partizano žodžiais: „Dieve, neatimk iš mano tautos atminties. Atleisti galime visiems, bet užmiršti nieko niekada.“ Tremties išgyvenimais dalijosi buvę tremtiniai. Prasmingai skambėjo K. Glinskio teatro režisierės D. Budrytės-Samienės perskaityta ištrauka iš šviesios atminties Karilės Baltrušaitis dienoraščio, aktorių atliktos jautrios dainos ir tremtiniams skirti žodžiai.

Skaudaus laiko ir atkaklios kovos paženklinti įvykiai prisiminti Jurbarko krašto muziejuje. Čia vykusi popietė buvo skirta Jono Žemaičio-Vytauto 110-osioms ir Petro Paulaičio 115-osioms gimimo metinėms paminėti. Buvo pristatytas LPKTS valdybos pirmininkės pavaduotojo Edvardo Strončiko sukurtas videofilmas apie Jurbarko tremtinių veiklą.

Angelina Veniulienė« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook