Jaunatviškai suskambo senosios liuteronų giesmės

Jaunatviškai suskambo senosios liuteronų giesmės (0)

2018-05-26

„Giesmių giesmelė“ – tradicinė Lietuvos evangelikų liuteronų vaikų ir jaunimo šventė, kasmet pavasarį atkeliaujanti į kurį nors Lietuvos miestą. O į šventę kasmet keliauja ir Jurbarko Kristijono Donelaičio parapijos jaunieji giedotojai.

Gegužės 5 d. ,,Giesmių giesmelė“ atkeliavo į pajūrį – Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčioje suskambo jauni balsai. Šventės pavadinimui parinkta Biblijos eilutė iš Laiško korintiečiams „Tikėjimas, viltis ir meilė“. O kadangi šventė vyko Motinos dienos išvakarėse, daug giesmelių buvo skirta mamoms.

„Jau daugiau nei 20 metų ši šventė vyksta vis kitoje parapijoje. Jurbarke toks sujudimas buvo 2014 m. Kviečiame visus, kurie atlieka sakralinę muziką, tad mielai šventėje dalyvavo ir Kretingos meno mokyklos jaunučių choras. Kiekvienas kolektyvas turi paruošti vieną giesmę iš senųjų liuteroniškų giesmynų, o kiti kūriniai laisvai pasirenkami – gali būti šiuolaikinės giesmės, džiazas, instrumentiniai kūriniai – kas tiktai nori. O tradicinė giesmė – tai tęstinumas, kad jaunimas išgirstų ir išmoktų senąsias giesmes“, – pasakojo šventės organizatorė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandraugos vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė. Pasak jos, šiemet buvo ir naujų dalyvių – iš Kauno, Priekulės, netgi iš Latvijos, dalyvavo ypač daug instrumentalistų – šventė įvairėja. O tradiciją įrodo tai, kad senąsias giesmes šventėje dabar jau gieda pirmųjų „Giesmių giesmelių“ dalyvių vaikai.

Šiemet šventėje buvo 20 pasirodymų, ir net trys – iš Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų parapijos. „Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo choras kasmet būna vienas iš skaitlingiausių bažnytinių chorų“, – patikino L. Matuzaitė-Kairienė. Ji vadovauja sakralinės muzikos studijai „Lux“, kurioje ugdomas muzikinis vaikų ir jaunimo skonis bei sugebėjimai. Studijos veiklą remia Jurbarko r. savivaldybė neformaliojo švietimo programos lėšomis.

„Giesmių giesmelėje“ dalyvavo studijos „Lux“ choras, vadovaujamas Evelinos Tamošaitytės. Su parapijos jaunimo choru Evelina dirba nuo 2011-ųjų ir kasmet rengia naują programą liuteroniškajai šventei.

„Ne visos giesmės jaunimui priimtinos, nes reikia paruošti ir tradicinę giesmę. Bet jaunimas prisideda, kad ta giesmė jiems taptų maloni“, – sako choro vadovė. Jaunatviškumo jurbarkiečių choro pasirinktai senajai P. Gerhardo 1653 m. sukomponuotai giesmei „Širdie, pavasarį sutik“ suteikė instrumentalistai – kankliavo Inga Filipsons, smuiku griežė Aurelijus Agerfeldt Nielsen, mušamaisiais grojo Matas Kairys, Paulius Kairys ir Ema Stūronaitė, gitaromis – Austėja Tenikaitytė, Greta Kasparaitytė ir Aistė Rentelytė.

Dirbant su parapijos choru būtina atsižvelgti į vaikų amžių, tiksliau, į dainininkų amžiaus skirtumus. Choristams – nuo penkerių iki 21-erių, ir kas vyresniems, ypač muzikaliems paaugliams, yra nesunkiai įveikiama, tampa tikru išbandymu mažiesiems, kuriuos į repeticijas atveda ir šalia jų pasėdi mamos.

„Yra tam tikros ribos, amžiaus skirtumas pristabdo kūrinių pasirinkimą. Ieškom visiems priimtino varianto. Bet labai džiaugiamės grįžtančiais studentais, jie tikrai kasmet sugrįžta ir padeda dainuoti. Tai reiškia, kad yra choro trauka“, – džiaugiasi E. Tamošaitytė.

Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų parapijai atstovavo ir dar du kolektyvai. Vienas jų – „Ąžuoliuko“ mokyklos duetas Emilija Vasiliauskaitė ir Lukas Kairys. Šis duetas šiemet jau dalyvavo ir Lietuvos televizijos konkurso „Dainų dainelė“ atrankoje Jurbarke ir Tauragėje bei respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje „Giesmių giesmelė“ Kaune. Kanklėmis pritarė duetą paruošusi muzikos mokytoja Daina Liorančienė.

Dar vienas kolektyvas – instrumentinis ansamblis: jau minėtasis smuikininkas Aurelijus ir trys pianistai, groję vienu pianinu, – Matas ir Paulius Kairiai ir Otilija Gavėnaitė. Šie vaikai mokosi Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje pas smuiko mokytoją Vidą Račkauskienę ir fortepijono mokytoją Danutę Švedienę.

„Giesmių giesmelės“ šventę Kretingoje savo apsilankymu pagerbė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Jurbarkiečius į šventę lydėjo Kristijono Donelaičio parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Garbės svečiui – kunigui Gunarui Bergui iš Vokietijos už svarų ilgametį humanitarinį indėlį į Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenių veiklą įteiktas sidabro kryžius.

Giesmių šventė – irgi gražus indėlis į bažnyčios ir į kiekvieno giedančio vaiko gyvenimą. Kitąmet „Giesmių giesmelė“ skambės Kauno Šv. Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčioje.« AtgalSponsored Videos

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook