Verslo takas

Verslo takas

Mažesnis grūdų derlius ūkininkų nenuvylė (0)

Praėjusią savaitę dauguma rajono ūkininkų baigė kulti vasarinius rapsus – tai paskutinis javapjūtės atodūsis, leidžiantis ūkininkams pradėti rudeninę sėją. Nors šiemet ir rapsų, ir grūdinių kultūrų supirkimo kaina mažesnė 20–25 proc., o derlius akivaizdžiai mažesnis nei pernai, nuostolių žemdirbiai neskaičiuoja – palankūs javapjūtei orai nesutrukdė į aruodus suvežti tai, ką vasara užaugino.

(Plačiau...)

Stabilų nedarbą lemia ir rajono geografinė padėtis (0)

Rudeniop bedarbių mažėja – Lietuvos darbo biržos duomenimis, rugsėjo 1 d. nedarbo lygis šalyje buvo 10,4 proc. Tauragės teritorinės darbo biržos skyriuose rugpjūčio mėn. registruoti 8278 bedarbiai, jie sudarė 12,9 proc. apskrities darbingo amžiaus gyventojų. Didžiausias nedarbo lygis apskrityje išlieka Jurbarko r. savivaldybėje – neturėdami darbo rudenį pasitiko daugiau kaip 2700 darbingo amžiaus mūsų rajono gyventojų. Lyginant su liepa, nedarbas mūsų rajone padidėjo 0,2 proc. ir dabar siekia 15,8 proc.

(Plačiau...)

Auksavilnės alpakos – nauja ūkininkų viltis (0)

Tradicinis pieno ūkis vis dažniau nepateisina ūkininkų pasitikėjimo ir neatperka įdėtų investicijų, todėl kaime gyvenantys žmonės dairosi alternatyvių verslų. Visai šalia Seredžiaus, Motiškių kaime, gyvenantys Vitalija ir Haroldas Bendziai Jurbarko valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje užregistravo pirmąją rajone alpakų bandą. Jauni ūkininkai tikisi, kad egzotiški gyvūnai, daugelio Lietuvoje laikomi kaip sodybos puošmena, jiems taps nauju verslu.

(Plačiau...)

Jaunimo nuolat mažėja, jaunų bedarbių – daugėja (0)

Lietuvos darbo rinkoje išryškėjo liūdna tendencija – daugėja jaunų bedarbių. Lietuvos darbo biržos teritoriniuose skyriuose liepą registravosi 7,4 tūkst. absolventų, o iš viso biržoje įregistruota 11,2 tūkst. jaunesnių kaip 25 metų bedarbių.

(Plačiau...)

Viešvilėje duris atvėrė Jurbarko kredito unijos nutolusi kasa (0)

Vieni bankai Lietuvoje žlunga, kiti klesti. Daugiau nei 3500 narių turinti Jurbarko kredito unija – bendruomeniškumo pavyzdys. Penktadienį Viešvilėje atšvęstos jau penktosios nutolusios Jurbarko kredito unijos kasos įkurtuves.

(Plačiau...)

Žvalgytuvės po Jurbarko kraštą (0)

Birželio pabaigoje Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras surengė dviejų dienų turą po Jurbarko kraštą TIC darbuotojams ir turizmo agentūrų atstovams. Kad šis renginys įvyktų, centro darbuotojai parengė projektą „Jurbarko krašto aktyvaus rinkodaros modelio sukūrimas siekiant kaimo vietovių reprezentacijos“, kuriam lėšų skyrė VVG „Nemunas“.

(Plačiau...)

Vasara įsiūbuoja turizmo paslaugų teikėjų veiklą (0)

Mūsų krašte gausu turistams patrauklių objektų, o Jurbarko rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane turizmo vystymas jau seniai įrašytas kaip prioritetinė sritis. Svarbų vaidmenį šiame veiklos bare vaidina turizmo paslaugų teikėjai.

(Plačiau...)

Neįgaliesiems įsidarbinti padeda valstybės subsidijos (0)

Tauragės teritorinės darbo biržos duomenimis, 2012 m. Tauragės regione įsteigtos 7 darbo vietos neįgaliesiems naudojantis valstybės parama. Riboto darbingumo asmenų darbo vietoms kurti pernai skirta daugiau nei 215 tūkst. Lt subsidijų. Apie remiamojo įdarbinimo priemones neįgaliesiems pasakojo Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus vyr. specialistės Aldona Augaitienė ir Dairona Strumilienė.

(Plačiau...)

Profesinis mokymas naudingas bedarbiams ir darbdaviams (0)

Naujų profesinių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas ir tobulinimas – patikimas būdas įsitvirtinti nuolat kintančioje darbo rinkoje. Lietuvos darbo birža bedarbiams gali pasiūlyti net kelis tūkstančius mokymo programų, o šiais metais pakeitus darbo rinkos profesinio mokymo tvarką naujų kompetencijų įgyti siekiantys asmenys privalo įsipareigoti pagal naują profesiją dirbti ne mažiau kaip 6 mėnesius. Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriaus vyr. specialistė Ligita Gražulevičienė teigia, kad su naująja tvarka jau apsiprato darbdaviai ir bedarbiai, o kai kurių profesinių kompetencijų galima įgyti ir Jurbarke.

(Plačiau...)

Ūkininkai negali nesirūpinti savo kaimo gyvenimu (0)

Daugeliui kaimas asocijuojasi tik su žemės ūkiu. Nors nuo seniausių laikų žemės ūkio veikla yra svarbi kaimo vietovių vystymuisi, vietos gyventojams bei jų gyvenimo kokybei, per pastaruosius du dešimtmečius kaimas smarkiai pasikeitė. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Žemės ūkio poveikis kaimo vystymuisi Jurbarko rajone ir Pagėgių savivaldybėje“ įgyvendinančio kaimo plėtros administravimo specialisto Barto Giedraičio atlikti tyrimai patvirtino, kad kaimo vietovių gyvybingumas priklauso nuo žemės ūkio veiklos pobūdžio.

(Plačiau...)

Pavasaris įsiūbavo darbo rinką (0)

Lietuvos darbo biržos duomenimis, gegužės 1 d. Lietuvoje buvo registruota 213,4 tūkst. bedarbių. Jie sudarė 11,5 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Balandžio mėn. į šalies teritorines darbo biržas kreipėsi 22,8 tūkst. darbo ieškančių asmenų. Džiugi žinia: pirmą kartą po ilgo laiko darbo paklausa aplenkė pasiūlą – įregistruota net 30,8 tūkst. laisvų darbo vietų.

(Plačiau...)

Paslaugų verslai miesteliuose orientuojasi į vietinius (0)

Kadaise kiekviename miestelyje ir didesniame kaime veikė buitinio aptarnavimo įstaigos, teikusios gyventojams daug paslaugų – ir visos buvo reikalingos. Dabar daugelio jų žmonėms nebereikia, kitas perėmė privatus verslas, visada skaičiuojantis, kokia iš to bus nauda. Nauda priklauso nuo poreikio – siuvyklos, skalbyklos, laikrodininkai ar batsiuviai kaime nedaug kam bereikalingi.

(Plačiau...)

Darbo ieškančiųjų daug, galinčių dirbti – mažai (0)

Pernai nedarbo lygis Jurbarko rajone didėjo. Nors ir nebuvo pasiekti rekordiniai pirmųjų ekonominės krizės metų rodikliai, 2013-uosius su viltimi rasti pragyvenimo šaltinį pasitiko kone 3 tūkst. rajono gyventojų. Didelių permainų darbo rinkoje nežadama, tačiau galima nujausti, kad konkurencija darbo rinkoje ateityje mažės – per penkerius pastaruosius metus rajone darbingo amžiaus gyventojų sumažėjo 3,7 tūkst., o jaunimo – net trečdaliu.

(Plačiau...)

Parama iniciatyvoms – nauda visai bendruomenei (0)

Nuo 2001 metų darbo biržos parama vietinėms užimtumo iniciatyvoms įgyvendinti Jurbarke padėjo įsteigti 287 naujas darbo vietas. Specialistai pastebi, kad susidomėjimas nenyksta, o Vietinių užimtumo iniciatyvų konkursuose paramos darbo vietoms steigti siekia ir didžiosios rajono įmonės, ir ką tik veiklą pradėję verslininkai.

(Plačiau...)

Darbo rinkoje – teigiami pokyčiai (0)

Darbo rinka – nuolat besikeičianti struktūra, kurios padėtį ir pokyčius fiksuoja darbo birža. Lietuvos darbo biržos duomenimis, šalies darbo rinkoje praėjusiais 2012 metais išryškėjo teigiamų tendencijų – registruotų bedarbių skaičius sumažėjo daugiau kaip 7 proc., o ilgalaikių bedarbių – beveik perpus.

(Plačiau...)

Atliekų išvežimas į sąvartyną – nuostolingas verslas (2)

UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius Darius Dragūnavičius jau informavo įmonės steigėją – savivaldybę, kad atliekų surinkimo ir išvežimo į sąvartyną kaštai yra gerokai didesni nei kaina, kurią jie gauna atlikdami paslaugą, dėl to įmonė pernai patyrė daugiau kaip 150 tūkst. Lt nuostolių.

(Plačiau...)

2012-ųjų geriausius aplankė Šlovės angelas (0)

Sausio 11-osios vakarą Parodų ir koncertų salėje rinkosi rajono verslininkai – čia vyko gražią tradiciją puoselėjantis renginys, į kurį apžvelgti metų rezultatų pakviečiama verslo visuomenė.

(Plačiau...)

Etiketė svarbi gamintojui, dar labiau – vartotojui (0)

Maisto produktų ženklinimą, suteikiantį daug svarbios informacijos vartotojams, reglamentuoja Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos direktyvos. Jų laikytis privalo gamintojai, todėl Jurbarko valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gruodžio 4 d. surengė mokymus prekybos, viešojo maitinimo ir negyvūninio maisto gamybos įmonių atstovams apie ženklinimo reikalavimus.

(Plačiau...)

Geriausia įmonė gyvena gerai (0)

Geriausia 2012 m. Jurbarko rajono verslininkų organizacijos įmone išrinktos uždarosios akcinės bendrovės „Automagas“ vadovai Regimantas Žemaitaitis ir Kęstutis Dirda paklausti, kaip sekasi, vienbalsiai tvirtina: gerai. Metų rodiklius vyrai vertina užsibrėžtais tikslais ir atliktu darbu. Ką planavo – padarė, dirbo daug, bet rezultatą pasiekė.

(Plačiau...)

Birža padeda jaunimui įsitvirtinti darbo rinkoje (0)

Lietuvos darbo biržos įgyvendinamo projekto „Jaunimo užimtumo didinimas“ teikiamomis galimybėmis įsidarbinti ir dirbant įgyti trūkstamų darbo įgūdžių jau pasinaudojo per 50 Jurbarko rajono gyventojų. Jurbarko darbo biržos specialistai ragina jaunus iki 29 m. bedarbius pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis, taip pat kviečia darbdavius kreiptis į biržą ir gauti subsidijas už jaunimo įdarbinimą ir pagalbą jiems įgyjant darbo įgūdžių.

(Plačiau...)

Naujausias numeris

Reklama

Naujienlaiškis

Facebook